مقالات ترجمه شده

مطالعه تونل باد (پیچش) حاصل از گشتاورهای القایی باد در ساختمان های بلند L شکل

عنوان فارسی

مطالعه تونل باد (پیچش) حاصل از گشتاورهای القایی باد در ساختمان های بلند L شکل


عنوان لاتین

Wind tunnel study of wind-induced torques on L-shaped tall buildings

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4111
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ساختمان های بلند L شکل، به دلیل کمبود زمین و تقاضای مطلوب برای طراحی معمارانه،معمولا در نواحی شهری ساخته می شوند.در این پژوهش،8 مدل صلبL شکل،با ابعاد هندسی مختلف در یک تونل بادی مرزی،برای مطالعه مشخصات گشتاورهای القایی باد روی ساختمان های بلند L شکل،مورد آزمایش قرار می گیرند. ضرایب نیروی RMS، تراکم طیفی قدرت و توابع همبستگی عمودی از گشتاور های القایی باد،تجزیه و تحلیل شده و به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرند.براساس نتایج آزمون تونل بادی،فرمول های تجربی که نسبت طرفین ساختمان ها و رده زمین را به عنوان متغیرهای کلیدی در نظر می گیرند، برای برآورد گشتاور های القایی باد روی ساختمان های بلند L شکل،پیشنهاد می شوند. یک بیان ساده برای ارزیابی گشتاور ناشی از باد بر روی ساختمان های بلند L شکل بر اساس فرمول های پیشنهادی مشتق شده است و کاربرد آن با مطالعه موردی تایید شده است. این مطالعه با هدف ارائه راهی ساده و موثر برای برآورد گشتاور القایی باد بر روی ساختمان های بلند L شکل انجام شده است.

چکیده لاتین

L-shaped tall buildings are commonly built in urban areas due to shortage of land and graceful demand of architectural design. In this study, eight L-shaped rigid models with different geometric dimensions are tested in a boundary wind tunnel to study the characteristics of the wind-induced torques acting on L-shaped tall buildings. RMS force coefficients, power spectral densities and vertical correlation functions of the windinduced torques are analyzed and discussed in details. Based on the wind tunnel test results, empirical formulas which take the buildings’ side ratio and terrain category as key variables are proposed for estimating the windinduced torques on L-shaped tall buildings. A simplified expression to evaluate the wind-induced torques on Lshaped tall buildings is derived based on the proposed formulas and its applicability has been verified by a case study. This study aims to provide a simple and effective way for the estimation of wind induced torque on Lshaped tall buildings.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI