مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی معماری با ترجمه

دانلود مقاله معماری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات معماری با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله معماری با ترجمه ، دانلود مقالات معماری با ترجمه ، مقاله معماری با ترجمه ، مقالات معماری با ترجمه ، ترجمه مقاله معماری و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Dilemma of green and pseudo green architecture based on LEED norms in case of developing countries

2014
3222
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Digital buildings - challenges and opportunities

2011
3221
word
30
رایگان

عنوان لاتین

Experimental experience in design education as a resource for innovative thinking: The case of Bruno Munari

2010
3063
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Regeneration of sustainability in Contemporary Architecture: Approach Based on Native Function and Activities to Strengthen Identity

2016
2904
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Integration of Building Information Modeling and Economic and Environmental Impact Analysis to Support Sustainable Building Design

2015
2903
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Human-building interaction at work : Findings from an interdisciplinary cross-country survey in Italy

2018
2902
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Defects and moisture problems in buildings from historical city centres : a case studyin Portugal

2006
2901
word
21
رایگان

عنوان لاتین

As an educational tool the importance of informal studies/studios in architectural design education; case of Walking Istanbul 1&2

2012
2900
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Geometric design safety estimation based on tire–road side friction

2016
2667
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Experience of tradiational teaching methods in architectural design eduacation: “mimesis technique”

2012
2496
word
7
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI