مقالات ترجمه شده

احیای پایداری در معماری معاصر : رویکردی برمبنای عملکرد بومی و فعالیتهائی در جهت تحکیم هویت

عنوان فارسی

احیای پایداری در معماری معاصر : رویکردی برمبنای عملکرد بومی و فعالیتهائی در جهت تحکیم هویت


عنوان لاتین

Regeneration of sustainability in Contemporary Architecture: Approach Based on Native Function and Activities to Strengthen Identity

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2904
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

قطر نمونه ای از کشوری است که تغییرات اقتصادی و سیاسی اساسی را در دهه های گذشته تجربه کرده است. یکی از چالشهایی که قطر در دستیابی به بینش ملی 2030 با آن مواجه است، توسعه زیست محیطی است. این با مدیریت محیط است به طوری که یک هماهنگی بین رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و حمایتهای زیست محیطی وجود دارد. هویت به موضوع فوق العاده برجسته ای در منطقه GCC تبدیل می شود. این راهی برای تعیین موقعیت افراد در زمینه های اجتماعی آنها و زمینه اجتماعی با ارتباط واضحی به نگرشها و رفتارهای زیست محیطی محسوب می شود. این مقاله روی ورودی موثقی جهت تحکیم هویت بعنوان بخشی از زمینه شهری در قطر و توصیف چگونگی ارتباط آن با محیط زیست طبیعی تاکید دارد. محققان بسیاری وجود دارند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به مورد هویت زیست محیطی رسیدگی کرده اند، و این اهمیت هویت در المانهای ساختمانی را نشان داده است. این مطالعه، داده هائی درباره سه ناحیه در شهر دوحه – پایتخت قطر – را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. هدف این مطالعه تعیین این موضوع است که آیا شیوه های فرهنگی با هویت محلی قویتری در ارتباط می باشند. در این مقاله، مرور دقیقی بر معماری معاصر در قطر انجام شده است. این مرور مشخص می سازد که "معیارهای سنتی" در کجای سه منطقه معاصر انتخابی در دوحه – روند معاصر واکنشی فعالیتها/ عملکرد – وجود دارند. یک مطالعه تحلیلی برمبنای یک پروسه نظرسنجی، چهارچوبی از شیوه های فرهنگی متحد کننده با معماری معاصر را در کشور قطر بوجود می آورد. نتایج مطالعه موردها نشان می دهند که از شناخت معماری معاصر قطر چه چیزی یاد گرفته شد و چه چیزی بدست آمد و اینکه شیوه فرهنگی چگونه می تواند با معماری معاصر ادغام شود تا از هویت این کشور حمایت کند.

چکیده لاتین

Qatar is exemplary for a country that has experienced fundamental economic and political changes in the last decades. One of the challenges that Qatar faces in achieving the national vision 2030 is the environmental development. This is by management of the environment such that there is harmony between economic growth, social development and environmental protection. Identity becomes an increasingly prominent topic in GCC region. It is a way of locating people within their social context and one with clear relevance to environmental attitudes and behaviors. This paper focuses on a valid input to strengthen the identity as a part of the urban context in Qatar and describe how it is relevant to the natural environment. There are many researches that have directly or indirectly addressed environmental identity, and that has shown the importance of identity in the building elements. This study analyzes data about three districts throughout Doha city- the capital of Qatar. The study aims at determining whether cultural practices were associated with stronger local identity. In this paper, a detailed review of the contemporary architecture in Qatar is carried out. This review demonstrates where ‘Traditional Criteria’ are available in three chosen contemporary areas in Doha- Native Function/ Activities responsive contemporary trend. An analytical study based on a survey process produces a framework of unifying cultural practice with contemporary architecture in the State of Qatar. The results of the cases study demonstrate what was learned and what was gained in understanding the Qatari contemporary architecture and how the cultural practice can be integrated to the contemporary architecture to support the identity of the country.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI