مقالات ترجمه شده

تجربه ی روش های تدریس سنتی در آموزش طراحی معماری :«تکنیک تقلید»

عنوان فارسی

تجربه ی روش های تدریس سنتی در آموزش طراحی معماری :«تکنیک تقلید»


عنوان لاتین

Experience of tradiational teaching methods in architectural design eduacation: “mimesis technique”

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 2496
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف آموزش طراحی معماری ایجاد خلاقیت است و با دیگر نظام های آموزشی متفاوت است. علوم تربیتی آموزشی شامل گرایش هایی با عناوینی مانند: روش های آموزشی ، تکنیک های تدریس ، محیط آموزشی ، ابزارهای آموزشی و روانشناسی آموزشی است. در خصوص آموزش خلاقیت، استفاده ی همزمان از برخی از این مولفه ها ضروری است. در نیمسال آموزشی در دانشگاه قاضی ، گروه معماری، برخی از روش ها و تکنیک ها را به ترتیب مورد استفاده قرار دادند. دوره نظری شامل «ارائه ی سخنرانی»، «بحث» و «پرسش سوال/طرح مساله» در گردآوری داده ها و اطلاعات و انجام ارزیابی بود. طی بخش خلاقیت آموزش طراحی، «تکنیک تقلید» مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های طراحی معاصر و کنونی مربوط به مشکل و مساله طراحی نشان داده شدند و از دانشجویان خواسته شد تا از این نمونه ها برای طراحی های جدید شان الهام بگیرند. در این مرحله، هدف ارزیابی پیشرفت مهارت طراحی دانشجویان با استفاده از تکنیک تقلید قیاسی است. در نهایت، این تکنیک زمان بر نیست و در ایجاد راه حل های جدید ایده پرداز است. الهام از ویژگی های اصلی نمونه های نشان داده شده به جای تقلید از آنها، شیوه ای قابل استفاده در آموزش خلاقیت معماری است.

چکیده لاتین

Architectural design education aims creativity and differs from other education systems. Educational sciences consist of subdiscipline titles such as “education methods”, “teaching techniques”, “educational environment”, “education tools” and “educational pshychology”. In creavity education, it is necessary to use some of these components simultaneously. In the semester that was conducted in Gazi University, Department of Architecture, some of methods and techniques have been used sequential. Theoretical period was “narrating lecture”, “discussion” and “ask a question” in data collection and evaluation. During the creativeness part of design education, “mimesis” technique has been tried. Contemporary design samples related to design problem have been shown and students were requested to be inspired from these examples for their new designs. At this stage, it is aimed to evaluate the progress in designing skills of students by using deductive mimesis technique. As conclusion, that technique is time saver and idea generator in creating new solutions. Inspiring from the main features of shown samples instead of imitate them, is utilizable method in architectural creavity education.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI