مقالات ترجمه شده

مسئله غامض معماری سبز و معماری سبز کاذب بر پایه هنجارهای LEED در کشورهای در حال توسعه

عنوان فارسی

مسئله غامض معماری سبز و معماری سبز کاذب بر پایه هنجارهای LEED در کشورهای در حال توسعه


عنوان لاتین

Dilemma of green and pseudo green architecture based on LEED norms in case of developing countries

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 3222
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله International Journal of Sustainable Built Environment
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دستیابی به معماری پایدار و سازگار با محیط یکی از اهداف اصلی است که انسان‌ها برای داشتن زندگی بهتر به مثابه الگوی نهایی برای فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان ساخته‌اند. به این دلیل، حرکت به سوی معماری سبزتر هدف اصلی معماری زمانمان در نظر گرفته می‌شود. هدف این مطالعه تحلیل پروژه‌های معماری است که قبلا در کشورهای خاورمیانه برحسب سازگاری‌شان با مفاهیم عینی پایداری و معیارهای سبز مورد نیازشان اجرا شده است. بنابراین برای بازنگری و مطالعه، هدف این مقاله کشف میزان سطح سیستم دسته‌بندی پایداری مانند LEED (رهبری در طراحی انرژی و محیطی) است که می‌تواند در دسته‌بندی پروژه‌های معماری معاصر تأثیرگذار باشد. مطالعات سه مفهوم برای تحلیل معماری معاصر را نشان می‌دهد که توصیفی هستند: 1) سبز، 2) سبز کاذب، و 3) انرژی-فروشنده. بعلاوه این مطالعات نشان داده‌اند که بعضی از پروژه‌ها، گرچه می‌کوشند تا مفاهیم معماری پایدار را در ظاهر نشان دهند، در واقعیت چندان پایدار نیستند. در مراحل اخیر، این مقاله قصد دارد تا تأثیرگذاری سیستم دسته‌بندی LEED را ارزیابی و بررسی کند. در ارزیابی سیستم دسته‌بندی LEED، نتایج استنتاج شده نشان می‌دهند که هدف سیستم بیشتر به منظور برنامه ریزی است تا اهداف طراحی عینی و ابزار کارآمدی برای تحلیل فرایند طراحی معماری. تحلیل بر پایه این مطالعه نشان می‌دهد که، برای حرکت معماری سبز کاذب به معماری سبز، ضروری است تا از الگوهای طراحی محور استفاده شود.

چکیده لاتین

Achieving sustainable and eco-friendly architecture is one of the main objectives that humans for creating a better life have made as the ultimate model for all their professional activities. For this reason, moving towards a greener architecture is considered the main goal of the contemporary architecture of our time. The goal of this study is to analyse architectural projects that have been already performed in the Middle East countries in terms of their compatibility with actual concepts of sustainability and their required green criteria. Therefore, for the sake of review and study, this paper is intended to discover up to what level the sustainability rating system such as LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) can be effective in rating contemporary architectural projects. Studies indicate three concepts for analysing contemporary architecture and have found to be descriptive: (1) green, (2) pseudo green and (3) energy-monger. The studies have also shown that some of the projects, although trying to display sustainable architecture concepts in appearance, in reality they turned out not to be sustainable enough. In latter steps, this paper intends to evaluate and examine the effectiveness of the LEED rating system. In evaluating LEED rating system, the results inferred indicate that the system is intended more for programming than actual designing purposes and is not an efficient instrument for analysing architectural design process. Analysis based on this study suggests that, for moving from pseudo green to green architecture, it is necessary to use design-oriented patterns.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI