مقالات ترجمه شده

سازه های شبکه مورب برای ساختمان های بلند مجتمع شکل

عنوان فارسی

سازه های شبکه مورب برای ساختمان های بلند مجتمع شکل


عنوان لاتین

Diagrid Structures for Complex-Shaped Tall Buildings

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 3978
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 4
نام مجله Procedia Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

امروزه، سازه های شبکه مورب به دلیل کارامدی سازه ای و پتانسیل زیبایی شناسی معماری، به طور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرند. این مقاله عملکرد سازه ای سیستم های شبکه مورب استفاده شده در ساختمان های بلند مجتمع شکل از قبیل برج های تابیده، کج و قوسدار را مطالعه می کند. برای هر دسته بندی مجتمع شکل، ساختمان های بلند با سیستم های سازه مورب طراحی می شوند، و کارامدی سازه های آن ها در رابطه با شکل های ساختمان مورد مطالعه قرار می گیرند. برای بررسی تاثیرات تغییر ترکیب بندی هندسه مهم ساختمان های بلند مجتمع شکل، از قبیل نرخ تابیدگی و زاویه انحراف، مدل های سازه ای پارامتری در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند. بر اساس نتایح این مطالعه، ملاحظات طراحی برای استفاده کارامد سازه های شبکه مورب برای ساختمان های بلند مجتمع شکل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

چکیده لاتین

Diagrid structures are prevalently used for today’s tall buildings due to their structural efficiency and architectural aesthetic potentials. This paper studies structural performance of diagrid systems employed for complex-shaped tall buildings such as twisted, tilted and freeform towers. For each complex form category, tall buildings are designed with diagrid systems, and their structural efficiency is studied in conjunction with building forms. In order to investigate the impacts of variation of important geometric configurations of complex-shaped tall buildings, such as the rate of twisting and angle of tilting, parametric structural models are used for this study. Based on the study results, design considerations are discussed for the efficient use of diagrid structures for complex-shaped tall buildings.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI