مقالات ترجمه شده

تاثیرات رسانه اجتماعی بر دانشجویان دانشکده

عنوان فارسی

تاثیرات رسانه اجتماعی بر دانشجویان دانشکده


عنوان لاتین

The Effects of Social Media on College Students

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 3893
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 4
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

همانطور که شهرت سایتهای رسانه اجتماعی همچنان د رحال رشد است، وعده ما این است که فناوری یک بخش ضروری از فرمول موفقیت دانشجویان امرزی است . این تحقیق اکتشافی و توصیفی، نمونه تصادفی N=48 را ترسیم می کند که در ان مردان n=26 و زنان n=22، که یک پرسشنامه درک دانشجویی را در این خصوص مدیریت می کند که چگونه رسانه اجتماعی بر دانشجویان دانشکده تاثیر می گذارد . 35 درصد از شرکت کنندگان فارغ التحصیل و 65 درصد آنها دانشجویان در حال تحصیل هستند ، که در دانشگاه Johnson & Wales تحصیل می کنند . 31 درصد از شرکت کنندگان شغلهای تمام وقت دارند، 30 درصد دارای شغل پاره وقت و 39 درصد فاقد شغل هستند . نتایج= پرسشنامه نظر سنجی نشان می دهد که 45 درصد از نمونه تایید میکنند که آنها 8-6 ساعت د رروز را برای کنترل سایتهای رسانه اجتماعی صرف می کنند، د رحالی که 23 درصد از آنها بیش از 8 ساعت صرف می کنند، 20 درصد بین 2 تا 4 ساعت و تنها 12 درصد کمتر از 2 ساعت را در این کار صرف می کنند . نتایج نشان می دهد د رحالی که دانشجویان دانشکده از رسانه اجتماعی استفاده کرده و ساعات زیادی را برای کنترل رسانه اجتماعی صرف می کنند، جنبه منفی برای استفاده دانجشویان از رسانه اجتماعی وجود دارد.

چکیده لاتین

As social media sites continue to grow in popularity, it is our premise that technology is a vital part in today’s student success equation. This descriptive, exploratory research study drew a random sample (N=48) of males (n=26) and females (n=22) who were administered a student perception questionnaire on how social media affects college students. Thirty-five percent of the participants were undergraduates and 65% were graduate students, studying at Johnson & Wales University. Thirty-one percent of participants have full-time jobs, 30% have part-time jobs and 39% do not have jobs. The results of the survey questionnaire indicate that 45% of the sample admitted that they spent 6-8 hours per day checking social media sites, while 23% spent more than 8 hours; 20% spent 2-4 hours and only 12% spent less than 2 hours on this task. Results indicate while most college students use social media and spend many hours checking social media sites, there was a negative aspect to college students’ use of social media.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI