مقالات ترجمه شده

مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی رنگ های پراکنده مشتق شده از 4- آمینو 3- نیتروبنزآلدئید بر روی پارچه های پلی استر

عنوان فارسی

مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی رنگ های پراکنده مشتق شده از 4- آمینو 3- نیتروبنزآلدئید بر روی پارچه های پلی استر


عنوان لاتین

Kinetics and Thermodynamic Studies of Disperse Dyes Derived from 4-Amino-3- Nitrobenzaldehyde on Polyester fabrics

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3337
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله International Journal of Research in Science
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سینتیک جذب و مطالعات ترمودینامیکی رنگ های پراکنده مشتق شده از 4- آمینو 3- نیتروبنزآلدئید بر روی پارچه های پلی استر در دماها ، pH، نسبت لیکور (نسبت محلول)، زمان و غلظت های حامل مختلف انجام شد. نتایج ایزوترم های جذب تعادلی رنگ های پراکنده بر روی پارچه های پلی استر را نشان داد. مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی ثبت شد و ایزوترم های جذبی حاصل از آزمایش نشان داد که سینتیک جذب رنگ های پراکنده بر روی پارچه پلی استر با یک مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم سازگار است [11]. نیروهای وان دروالس نقش مهمی در جذب رنگ- فیبر دارند و جذب رنگ های پراکنده بر روی پلی استر یک فرایند گرماده است. مشخص شد که در کاربرد، رنگ ها برای هر دو شستشو و نور مقاومت خیلی خوب دارند و مقاومت (ثبات) متوسط در تعرق دارند.

چکیده لاتین

Adsorption kinetics and thermodynamic studies of disperse dyes derived from 4-Amino-3-Nitrobenzaldehyde on polyester fabrics was carried out at various temperatures, pH, liquor ratios, time and carrier concentrations. The results showed the equilibrium adsorption isotherms of disperse dyes on polyester fabrics. The values of the thermodynamic parameters recorded and the adsorption isotherms deduced from the experiment suggests that the adsorption kinetics of the disperse dyes on polyester fabric is in agreement with a pseudo second-order kinetic model [11]. Van der Wa’als forces are thought to have played significant role in dye – fibre attraction and the adsorption of disperse dyes on polyester was an exothermic process. It was found that on application, the dyes had very good fastness to both wash and light and moderate fastness to perspiration.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI