مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی معدن با ترجمه

دانلود مقاله معدن با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات معدن با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله معدن با ترجمه ، دانلود مقالات معدن با ترجمه ، مقاله معدن با ترجمه ، مقالات معدن با ترجمه ، ترجمه مقاله معدن و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

On the monitoring and early-warning of brittle slope failures in hard rock masses: Examples from an open-pit mine

2017
2284
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Performance evaluation of outsourcing decision using a BSC and Fuzzy AHP approach: A case of the Indian coal mining organization

2017
2239
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Stability analysis of a borehole wall during horizontal directional drilling

2007
1607
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Deformation and consolidation around encased stone columns

2011
1604
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Study on the shear strength of soil–rock mixture by large scale direct shear test

2011
1385
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Ranking the sawability of ornamental stone using Fuzzy Delphi and multi-criteria decision-making techniques

2013
1258
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Application and Development of Modern Safety Management System in Metallic and Non-metallic Mine

2011
1118
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI