مقالات ترجمه شده

تغییر شکل و یکپارچه سازی (ادغام) در محدوده ستونهای سنگی پوشش دار

عنوان فارسی

تغییر شکل و یکپارچه سازی (ادغام) در محدوده ستونهای سنگی پوشش دار


عنوان لاتین

Deformation and consolidation around encased stone columns

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1604
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 24
نام مجله Geotextiles and Geomembranes
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در اینجا یک راه حل تحلیلی جدید ارائه شده است تا بهبود وضعیت خاک های نرم از طریق ستونهای سنگی پوشش دار مورد مطالعه قرار گیرد تا به دنبال آن میزان نشست و زمان یکپارچه سازی (ادغام) کاهش یابد. راه حل ارائه شده در اینجا یک راه حل ساده و یک ابزار مفید برای طراحی می باشد. تنها یک سلول واحد، یعنی یک ستون تحمل کننده و اطراف آن، تحت شرایط بار سنگین و یکنواخت در یک تقارن محوری تحت مدل سازی قرار گرفت. خاک نرم با استفاده از یک ماده الاستیک بهبود یافت و ستونی که به عنوان یک ماده الاستیک پلاستیک عمل می کرد با استفاده از معیار خَمِش Mohre Coulomb و با استفاده از قانون جریان ناوابسته، با استفاده از یک زاویه ثابت ایجاد شد. رفتار الاستیک-پلاستیک برای پوشش با استفاده از یک قدرت تنشی محدود در نظر گرفته شد. راه حل ارائه شده بصورت بسته بود و مستقیماً در یک صفحه گسترده قابل کاربرد بود. مطالعات پارامتریک مربوط به کاهش نشست، تمرکز فشار و زمان یکپارچه سازی نشان دهنده ی کاراییِ پوشش اطراف ستون بود که بطور قابل توجهی توسط استحکام پوشش تحت تاثیر قرار می گرفت. پوشش ستون برای نسبتهای جابجاییِ سطحیِ معمول، مناسب بود ولی ستونهای دارای قطر کمتر بهتر محصور می شدند. علاوه براین با اِعمال شده می بایست محدود می شد تا رسیدن به محدوده تنشی پوشش جلوگیری به عمل آد. فرمول ساده شده ان راه حل برای شرایط زهکشی بسط داده شد. نتایج به دست آمده در این مطالعه با آنالیزهای عددی سازگار و هماهنگ است

چکیده لاتین

A new analytical solution is presented to study soft soil improvement by means of encased stone columns to reduce both settlement and consolidation time. The proposed solution aims to be a simple and useful tool for design. Only a unit cell, i.e. an end-bearing column and its surrounding soil, is modelled in axial symmetry under a rigid and uniform load. The soft soil is treated as an elastic material and the column as an elasticeplastic material using the MohreCoulomb yield criterion and a nonassociated flow rule, with a constant dilatancy angle. An elasto-plastic behaviour is also considered for the encasement by means of a limit tensile strength. The solution is presented in a closed form and is directly usable in a spreadsheet. Parametric studies of the settlement reduction, stress concentration and consolidation time show the efficiency of column encasement, which is mainly ruled by the encasement stiffness compared to that of the soil. Column encasement is equally useful for common area replacement ratios but columns of smaller diameters are better confined. Furthermore, the applied load should be limited to prevent the encasement from reaching its tensile strength limit. A simplified formulation of the solution is developed assuming drained condition. The results are in agreement with numerical analyses

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI