مقالات ترجمه شده

نظارت و هشدار اولیه ریزش های شیبی شکننده در توده سنگ سخت: به عنان مثال در معدن روباز

عنوان فارسی

نظارت و هشدار اولیه ریزش های شیبی شکننده در توده سنگ سخت: به عنان مثال در معدن روباز


عنوان لاتین

On the monitoring and early-warning of brittle slope failures in hard rock masses: Examples from an open-pit mine

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2284
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 24
نام مجله Engineering Geology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مدیریت شیب های ناپایدار یکی از مهم ترین مسائل ایمنی در معادن روباز است. اطلاعات دقیق از رویدادهای احتمالی شکست پیش بینی شده باید ارائه شود و در عین حال تعداد هشدارهای غلط باید به حداقل برسد تا از زیان های مالی غیرضروری ناشی از قطع شدن تولیدات جلوگیری شود. برنامه های جامع نظارت بر شیب و سیستم های هشدار دهنده اولیه معمولا برای این هدف اجرا می شود. با این حال، فاقد روش های سیستماتیک برای تنظیم آنها هستند و اغلب عوامل کلیدی نادیده گرفته می شوند. بنابراین همچنان موضوع کاهش ریسک ریزش شیبی نگرانی بزرگی است، به ویژه در معادن روباز حفاری شده میان توده های سنگ که رفتار ظاهری شکننده دارند که ظاهرا قابل اندازه گیری برای شکست پیشرو فراهم میکند. در این مقاله، ناپایداری در معدن روباز ناشناخته رخ داده و با استفاده از دستگاه های رادار زمینی تحت نظارت قرار گرفته و با هدف مشخص کردن نوع رفتار تغییر شکل شیب و مشخص کردن استراتژی مناسب برای راه اندازی هشدارها مورد بررسی قرار گرفت. توده مورد نظر مطالعه موردی از 1500 تن تا 750،000 تن تخمین زده شده است. ناپایداری بیش از حد منجر به شکست شد، در حالی که با وجود نشان دادن مقادیر قابل توجه و سرعت حرکت، در نهایت شکست خورد. تجزیه و تحلیل دیدگاه های بحرانی به تغییر شکل توده سنگ سخت با کیفیت ژئومکانیکی بالا ارائه شده ، و اجازه شناسایی "امضا" پارامترهای منجر به شکست داده شده است. درنتیجه، توصیه های عملی عمومی برای نظارت بر شیب موثر و هشدار اولیه صورت گرفته است

چکیده لاتین

The management of unstable slopes is one of the most critical issues when dealing with safety in open-pit mines. Suitable notice of impending failure events must be provided, and at the same time the number of false alarms must be kept to a minimum to avoid financial losses deriving from unnecessary outages of the production works. Comprehensive slope monitoring programs and early warning systems are usually implemented to this aim. However, systematic procedures for their tuning are lacking and several key factors are often overlooked. Therefore the mitigation of slope failure risk is still a topic of great concern, especially in open-pit mines excavated through hard rock masses featuring markedly brittle behavior, which supposedly provide little or no measurable precursors to failure. In this paper, 9 instabilities occurred at an undisclosed open-pit mine, and monitored by ground-based radar devices, were reviewed with the goal of characterizing the typical slope deformation behavior and defining the appropriate strategy for the setup of alarms. The estimated mass of the case studies ranged from 1500 t to 750,000 t. 5 instabilities culminated to failure, whereas the other 4, although showing considerable amounts and rates of movement, ultimately did not fail. The analysis provided critical insights into the deformation of hard rock masses of high geomechanical quality, and allowed the identification of “signature” parameters of the failure events. General operative recommendations for effective slope monitoring and early warning were consequently derived.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI