مقالات ترجمه شده

عنوان: روشهای جدید استخراج و بازیافت فلزات از پسماندهای معدنی

عنوان فارسی

عنوان: روشهای جدید استخراج و بازیافت فلزات از پسماندهای معدنی


عنوان لاتین

New approaches for extracting and recovering metals from mine tailings

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4268
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Minerals Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مواد زائد حاصل از استخراج فلزات، مانند ضایعات معادن، اغلب حاوی مقادیر قابل توجهی از فلزات ارزشمند است به ویژه اگر از فن آوری های شناور برای استخراج استفاده شده باشد. قرارداد اولیه دو مرحله لیچینگ معدنی و بازیابی فلز برای استخراج مس از خاک های زائد تولید شده در دو معدن که در حال حاضر در اسپانیا و صربستان کار می کنند، توسعه یافته است. موثرترین روش استخراج مس استفاده از بیولیچینگ پسماندها در دمای 45 درجه سانتیگراد با استفاده از کنسرسیوم میکروبی است که در آن سولفور عنصری به پسماندها اضافه می شوند و pH به یک می رسد و شرایط بی هوازی اعمال می شود. اسیدیتیوباسیلوس کالادوس و سولفوباسیلوسترموسولفیداکسان (که اسیدفولیک های مقاوم در برابر حرارت هستند)، به عنوان باکتری های غالب موجود در هر دو پس مانده ها ، در این شرایط ظاهر می شوند. در حال حاضر مس در محلول های اشباع باردار (PLS) تولید شده به صورت فاز سولفید با استفاده از سولفید هیدروژن تولید شده در بیوراکتور سولفیدوژنیک با pH کمتر از 4 رسوب می شود. سیستم خارج از خط برای رسوب کردن انتخابی مس موجود در PLS بدون نیاز به تنظیم pH از PLS استفاده می شود، هرچند که مقاددیر کمی از نقره در PLS از یکی از نمونه ها با مس سولفید رسوب می کند. همچنین داده های تجربی نشان می دهد که با استفاده از یک عصاره شیمیایی ساده می توان نقره های جامد بیولوژیک باقی مانده را استخراج کرد. نتایج نشان داد که پردازش زیستی این مواد زائد دارای مزایای اقتصادی و زیست محیطی خواهد بود.

چکیده لاتین

Waste materials from metal mining, such as mineral tailings, often contain significant amounts of potentially valuable metals particularly where, as in many historic operations, the efficiency of flotation technologies used to concentrate target minerals was not as good as those currently available. A two-stage mineral leaching and metal recovery protocol was developed to extract copper from tailings generated as waste materials in two mines currently operating in Spain and Serbia. The most effective extraction of copper (84 to >90%) was achieved by bioleaching the tailings at 45 C, using a defined microbial consortium, where elemental sulfur was added to the tailings and the pH of leach liquors allowed to fall to pH 1, at which point anaerobic conditions were imposed. The thermo-tolerant acidophiles Acidithiobacillus caldus and Sulfobacillus thermosulfidooxidans emerged as the dominant bacteria present in both tailings leachates under these conditions. Copper present in the pregnant leach solutions (PLS) produced were next precipitated as a sulfide phase using hydrogen sulfide generated in a low pH (4.0) sulfidogenic bioreactor. The off-line system used allowed the copper present in PLS to be precipitated selectively without the need to adjust the pH of the PLS, though small amounts of silver present in PLS from one of the tailings samples co-precipitated with copper sulfide. Experimental data also suggested that it would be possible to extract silver from bioleached solid residues (where it was mostly found) using a simple chemical extractant. The results suggested that bio-processing these waste materials would have economic as well as environmental benefits.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI