مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده

عنوان فارسی

تاثیر حکومت محلی بر شرکتهای خدمات مشاوره کشاورزی در تاجیکستان


عنوان لاتین

The influence of local governance on agricultural advisory services in Tajikistan

2010
4340
word
6
رایگان
عنوان فارسی

کاهش اثرات زیست محیطی پسماند تخلیه شده توسط مزارع پرورش ماهی از طریق خوراک و تغذیه


عنوان لاتین

Reduction in the environmental impact of waste discharged by fish farms through feed and feeding

2011
4339
word
11
رایگان
عنوان فارسی

منابع اطلاعاتی و محدودیت ها در برنامه خدمات مشاوره کشاورزی ملی، از ارائه دهندگان خدمات در اوگاندا


عنوان لاتین

Information sources and constraints under national agricultural advisory services programme, of service providers in Uganda

2004
4338
word
13
رایگان
عنوان فارسی

روشهایی برای تسهیل خدمات مشاوره کشاورزی


عنوان لاتین

APPROACHES FOR PREPARING AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES FEASIBILITY STUDY

2008
4337
word
6
رایگان
عنوان فارسی

مدیریت پسماند با استفاده از اینترنت اشیا (IoT)


عنوان لاتین

Waste Management using Internet of Things (IoT)

2017
4336
word
9
رایگان
عنوان فارسی

به سوی طبقه بندی و مدل مهاجم برای پروتکل های مسیریابی امن


عنوان لاتین

Toward a Taxonomy and Attacker Model for Secure Routing Protocols

2017
4335
word
11
رایگان
عنوان فارسی

روش داده کلان برای جمع آوری و بررسی داده های ترافیکی در شبکه های بزرگ-مقیاس


عنوان لاتین

The Big Data approach to collecting and analyzing traffic data in large scale networks

2017
4334
word
10
رایگان
عنوان فارسی

خود همزمانی در چرخه وظیفه برنامه های کاربردی اینترنت اشیا IoT


عنوان لاتین

Self-Synchronization in Duty-cycled Internet of Things (IoT) Applications

2017
4333
word
26
رایگان
عنوان فارسی

چالش های امنیتی در IoT


عنوان لاتین

Security Challanges In IoT

2017
4332
word
9
رایگان
عنوان فارسی

امنیت و مدیریت در شبکه: امنیت مدیریت شبکه در مقابل مدیریت امنیت شبکه SNM در مقابل MNS


عنوان لاتین

Security and Management in Network: Security of Network Management versus Management of Network Security (SNM Vs MNS)

2017
4331
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI