مقالات ترجمه شده

ارزیابی فاکتورهای ژنتیکی و فیزیولوژیکی حیوان که بر شیوع Escherichia coli O157 در گاوها تاثیر می گذارند.

عنوان فارسی

ارزیابی فاکتورهای ژنتیکی و فیزیولوژیکی حیوان که بر شیوع Escherichia coli O157 در گاوها تاثیر می گذارند.


عنوان لاتین

Evaluation of Animal Genetic and Physiological Factors That Affect the Prevalence of Escherichia coli O157 in Cattle

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1173
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله فاقد منبع
نشریه plosone
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

کنترل کردن شیوع Escherichia coli O157 در گاو در سطح پیش برداشت برای کاهش شیوع این عامل بیماری زا در انسان حائز اهمیت است. چندین عامل اعم از عوامل محیطی و میکروبی تجمع و مقاومت Escherichia coli O157 در گاو را موجب می شوند که به عنوان منبع این عامل بیماری زا عمل می کند. در اینجا عوامل حیوانی که به شیوع Escherichia coli O157 در گاو کمک می کنند را بیان کردیم . در مقایسه با دورگه های دیگر در گله ی چند گونه ای آنگوس برهمن ، کمترین تعداد Escherichia coli O157 را در نسل برهمن مشاهده کردیم و گاوهای نر بیشتر از گوساله ها در یک طویله E.coli O157 را دفع کردند. وجود پوست اندازی زیاد ، دفع > 105 CFU در دفع مقعدی ، غلظت E.coli O157 در طویله ها را افزایش می دهد ، در نتیجه ابر پوست اندازها انتقال این عامل بیماری زا در بین گاو ها را افزایش می دهند. آنالیز مولکولی تعیین زیر نوع تنها زیرنوع E.coli O157 را در گله های چند رگه ای را نشان می دهد در نتیجه نشان می دهد که تنوع در سطح E.coli O157 در گاوها تحت تاثیر فاکتورهای حیوان قرار دارد. بعلاوه پیگیری گونه بعد از جابجایی گاو به یک طویله ی تجاری انتقال E.coli O157 مزرعه به مزرعه احتمالا از طریق ابر پوست اندازها را نشان داد. نتایج ما فاکتورهای پرخطر در شیوع E.coli O157 در گاوها را نشان می دهند که به موجب آن عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیک حیوان پایداری این عامل بیماری زا در گاو را تحت تاثیر قرار می دهند بنابراین برای از بین بردن این عامل بیماری زا در سطح پیش برداشت چشم اندازی را ارائه می کند.

چکیده لاتین

Controlling the prevalence of Escherichia coli O157 in cattle at the pre-harvest level is critical to reduce outbreaks of this pathogen in humans. Multilayers of factors including the environmental and bacterial factors modulate the colonization and persistence of E. coli O157 in cattle that serve as a reservoir of this pathogen. Here, we report animal factors contributing to the prevalence of E. coli O157 in cattle. We observe the lowest number of E. coli O157 in Brahman breed when compared with other crosses in an Angus-Brahman multibreed herd, and bulls excrete more E. coli O157 than steers in the pens where cattle were housed together. The presence of super-shedders, cattle excreting .105 CFU/rectal anal swab, increases the concentration of E. coli O157 in the pens; thereby super-shedders enhance transmission of this pathogen among cattle. Molecular subtyping analysis reveal only one subtype of E. coli O157 in the multibreed herd, indicating the variance in the levels of E. coli O157 in cattle is influenced by animal factors. Furthermore, strain tracking after relocation of the cattle to a commercial feedlot reveals farm-to-farm transmission of E. coli O157, likely via super-shedders. Our results reveal high risk factors in the prevalence of E. coli O157 in cattle whereby animal genetic and physiological factors influence whether this pathogen can persist in cattle at high concentration, providing insights to intervene this pathogen at the pre-harvest level

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI