مقالات ترجمه شده

ارزیابی شیوع هیداتیدوزیس در گوسفندان ذبح شده شهر ریاض عربستان سعودی

عنوان فارسی

ارزیابی شیوع هیداتیدوزیس در گوسفندان ذبح شده شهر ریاض عربستان سعودی


عنوان لاتین

Assessment of prevalence of hydatidosis in slaughtered Sawakny sheep in Riyadh city, Saudi Arabia

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3484
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 5
نام مجله Saudi Journal of Biological Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

هیداتوزیز و اکینوکوکوزیس یک مشکل پزشکی و دامپزشکی جدی در خیلی از کشور هاست مخصوصا کشور هایی که جمعیت روستایی دارند و در آنجا ارتباط گسترده تری بین یک ها و حیوانات اهلی وجود دارد.حیوانات اهلی بعنوان میزبان حد واسط عمل میکنند که مخزن اصلی برای ایجاد بیماری در انسان هستند.سگ ها بعنوان میزبان انتهایی بیماری هستند و از آنجایی که سگ ها میتوانند بیماری را به انسان سرایت دهند تخمین شیوع کیست هیداتید در حیوانات ذبح شده مهم است.از این نقطه نظر وجود این مطالعه نشان دهنده تشخیص شیوع هیداتیدوزیس در گوسفندان ذبح شده شهر ریاض عربستان سعودی است.در طی این مطالعه ۱۲۵۶۹ گوسفند از نظر عفونت هیداتیدوزیس بررسی شدند.بین گوسفندان آزموده شده شیوع کلی ۱.۰۶درصد و بالاترین شیوع که در فصل تابستان هم بود ۱.۳۸درصد و پایینترین شیوع که در فصل زمستان هم بود ۶۷.درصد بود.گوسفندان ۶ تا ۱۲ ماهه میزان بالاتری از عفونت را نسبت به حیوانات مسن تر داشتند و نرها نسبت به ماده ها به میزان ۹۷.۷ درصد به ۲.۳درصد حامل های غالب تری بودند.کبد در ۷۹.۱ مواقع درگیر ترین عضو و در ۱۴.۶ درصد مواقع هم درگیری در ریه دیده میشد که در ۶ درصد موارد هر دو ارگان درگیر بودند.میزان باروری و زنده ماندن که به ترتیب ۷۰.۱ درصد و ۸۵.۱ درصد که در درگیری کبد وجود داشت نسبت به هر ارگان دیگری بیشتر بود.در نتیجه شواهداتی از وجود کیست های بارور در گوسفندان ذبح شده دیده میشود که نقش مهمی در استمرار انتقال کیست هیداتید به انسان از طریق سگ ها دارند.به منظور کنترل انتقال کیست از کشتارگاه باید بوسیله ایمنسازی و امحا پسماندهای عفونی تلاش های قابل ملاحظه ای صورت بگیرد.بعلاوه برنامه هایی برای مطالعات اپیدمیولوژی و برنامه های کنترلی نیاز است.

چکیده لاتین

Hydatidosis, or echincoccosis, is a serious medical and veterinary problem in many countries, particularly those with rural communities where there is a greater contact between dogs and domestic animals. Domestic livestock act as intermediate hosts which are the main reservoir for the disease in humans. It is therefore very important to estimate the prevalence of hydatid cysts in slaughtered animals since it can be transmitted to humans through dogs, which act as the final host for the disease. From this point of view, the present study was suggested to determine the prevalence of hydatidosis in Sawakny sheep slaughtered in Riyadh city, Saudi Arabia. During the course of the study 12,569 Sawakny sheep were inspected for hydatidosis infection. An overall prevalence of 1.06% was detected among the examined sheep, with the highest prevalence occurring in winter (1.38%) and lowest prevalence in summer (0.67%). Sheep aged 6–12 months had a higher rate of infection than older animals, and males were the predominant carriers of infection (97.7%) compared to females (2.3%). The liver was the most infected organ (79.1%), followed by the lungs (14.6%), while concurrent infections of both the liver and the lungs occurred in 6% of cases. The fertility and viability rates of hydatid cysts in the liver (70.1% and 85.1% respectively) were higher than that in any other organs. In conclusion, it is evident that fertile cysts in slaughtered sheep could have an important role in the continuation of hydatid cyst transmission to humans through dogs. Considerable effort should be devoted to controlling the transmission of cysts from abattoirs by the secure disposal of infected offal. In addition, plans are required for further epidemiological studies and control programs.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI