مقالات ترجمه شده

مقاله isi مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، ترجمه مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

A framework for constructing customer relationship management strategy map based on multiple criteria decision-making approach

2015
4877
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Trust Development and Transfer from Electronic Commerce to Social Commerce: An Empirical Investigation

2016
4861
word
16
رایگان

عنوان لاتین

The role of e-service quality management in the delivery business value

2015
4860
word
24
رایگان

عنوان لاتین

The role of the project manager in relationship management

2017
4859
word
22
رایگان

عنوان لاتین

The metascientific foundations of nuclear knowledge management

2016
4858
word
10
رایگان

عنوان لاتین

The impact of coupling interaction of internal control and CSR on corporate performance—Based on the perspective of stakeholder

2017
4857
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The effect of customer relationship management and its significant relationship by customers’ reactions in LG Company

2016
4855
word
12
رایگان

عنوان لاتین

The determinants and valuation effects of classification choice on the statement of cash flows

2010
4854
word
46
رایگان

عنوان لاتین

Tax evasion, tax corruption and stochastic growth

2016
4853
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Strategy map of servitization

2016
4852
word
32
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI