مقالات ترجمه شده

تأثیر تعامل اتصال کنترل داخلی و CSR بر عملکرد شرکتها- بر اساس دیدگاه سهامداران

عنوان فارسی

تأثیر تعامل اتصال کنترل داخلی و CSR بر عملکرد شرکتها- بر اساس دیدگاه سهامداران


عنوان لاتین

The impact of coupling interaction of internal control and CSR on corporate performance—Based on the perspective of stakeholder

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4857
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Procedia Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله براساس دیدگاه سهامداران است و تحقیقات تجربی را در مورد تاثیر تعامل اتصال کنترل داخلی و CSR بر عملکرد شرکت ها با استفاده از داده های شرکتهای تولیدی بازرگانی لیست شده در بازار سهام رده الف شنزن از 2010 تا 2014 نشان می دهد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که کنترل داخلی به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند، اما از سوی CSR تمایل به نوسان دارد. از شرکت تا سهامداران، مسئولیت پذیری دولت نقش مهمی را در کنترل داخلی بازی می کند و تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها دارد. مسئولیت پذیری اعتباردهندگان در شرکت، تاثیر منفی بر کنترل داخلی دارد. کنترل داخلی و مسئولیت-پذیری شرکتها با تامین کنندگان، کارمندان، مشتریان، قابل توجه نیست

چکیده لاتین

This paper based on the perspective of stakeholder and makes empirical research on the impact of coupling interaction of internal control and CSR on corporate performance by using the data of Shenzhen’s A-share market listed manufacturing companies from 2010 to 2014.The results of the research show that internal control contributes to corporate performance improvement but inclines to be swayed by CSR. Corporate to shareholders, the government's responsibility significantly play a positive role in internal control, and have a positive impact on corporate performance.Corporate to creditors’ responsibility has a negative effect on the internal control.Corporate to suppliers, employees, customers’ responsibility and internal control is not noticeable.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI