مقالات ترجمه شده

پایه های فراعلمی مدیریت دانش هسته ای

عنوان فارسی

پایه های فراعلمی مدیریت دانش هسته ای


عنوان لاتین

The metascientific foundations of nuclear knowledge management

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4858
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Nuclear Energy and Technology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

لازم به ذکر است که دستاوردهای فراعلم به طور کافی در توسعه ی تئوری مدیریت دانش از جمله دانش هسته ای مورد استفاده قرار می گیرند. پدیده ی نظریه شایسته ی توجه ویژه می باشد زیرا دانش بدین معنی می باشد که نظریه ها تحت تسلط مردم می باشند. چنین دانشی درباره ی افراد و اشیا، فرآیندها یا پدیده هایی که به نمایندگی از نظریه ها نخواهند بود، وجود ندارد. به همین دلیل است که مفاد اصلی فراعلم در ابتدا توسط نویسنده در مقاله ی حاضر آشکار می شوند و به دنبال این، آنها برای توصیف 15 مسئله ی دشوار مهم نظریه ی مدیریت دانش هسته ای اعمال می شوند. مدیریت مفاهیم درون نظری، یعنی اصول، قوانین و متغیرها با استفاده از چهار روش به نام های استنتاج،آزمایش، القا و اصلاح اصول اساسی اصلی اجرا می شود. مدیریت نظریه ها با استفاده از سه روش اجرا می شود: مسئله دار ساختن، نوآوری و تفسیر. تکثیر چرخه های مدیریت تئوری منجر به نسلی از مجموعه ی نظریه های تفسیری می شود. موضوع هر نظریه ی جداگانه در معرض ترکیبی از مجموعه از نظر توسعه یافته ترین مفهوم قرار دارد. نتیجه گیری شده است که مجموعه ای از نظریه های تفسیری عنصر(واحد) اصلی دانش را تشکیل می دهند. جایگاه ویژه، در توصیف مشکلات برجسته ی مدیریت دانش هسته ای با ارتباط بین دانش صریح و عملی، و همچنین بین دانش ضمنی و صریح اشغال شده است. مکانیسم برای اجرای گفتمان منجر به توسعه ی دانش گروهی مورد بررسی قرار می گیرد. این ویژگی از وضعیت شایستگی، مهارت ها و تجربه ی عملی حامل های دانش هسته ای داده شده است. رویکردهایی برای حفظ و توسعه ی نظریه ها مورد بحث واقع شده اند.

چکیده لاتین

It is noted that achievements by metascience are insufficiently used in the development of the theory of knowledge management including nuclear knowledge. The phenomenon of theory deserves paying special attention because knowledge means the theories mastered by people. There is no such knowledge about subjects and objects, processes or phenomena that would not be the representation of theories. That is why the main provisions of metascience are first disclosed by the author in the present paper and following this they are applied for characterization of 15 important problematic issues of the nuclear knowledge management theory. Management of intratheoretical concepts, i.e. the principles, laws and variables, is implemented using four methods, namely, deduction, experiment, induction and correction of the original underlying principles. Management of theories is implemented by the use of three methods: problematization, innovation and interpretation. Multiplication of theory management cycles results in the generation of series of interpretative theories. Subject matter of each separate theory is exposed in the composition of the series from the viewpoint of the most well developed concept. Conclusion is made that series of interpretative theories constitute the basic element (unit) of knowledge. Significant place is occupied in the characterization of outstanding problems of nuclear knowledge management by the correlation between the articulated and practical, as well as between tacit and explicit knowledge. Mechanism is examined for implementation of the discourse leading to the development of the group knowledge. Characteristic is given of the status of competence, skills and hands-on experience of carriers of nuclear knowledge. Approaches to the preservation and development of theories are discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI