مقالات ترجمه شده

مقاله isi مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، ترجمه مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Toward a model for forming psychological safety climate in construction project management

2015
5002
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Brand linguistics: A theory-driven framework for the study of language in branding

2017
5001
word
53
رایگان

عنوان لاتین

Perspectives on relevance: The relevance test in the constructive research approach

2016
5000
word
30
رایگان

عنوان لاتین

The Incredible Shrinking Factor Return

2017
4999
word
33
رایگان

عنوان لاتین

The effects of passive leadership on workplace incivility

2015
4998
word
19
رایگان

عنوان لاتین

The effects of online social networks on tacit knowledge transmission

2016
4997
word
11
رایگان

عنوان لاتین

The effect of voluntary disclosure on stock liquidity: New evidence from index funds

2017
4996
word
54
رایگان

عنوان لاتین

Support for Ethical Consumerism and Welfare States in the Global Economy: Complements or Substitutes?

2017
4995
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Success model for knowledge management systems used by doctoral researchers

2016
4994
word
14
رایگان

عنوان لاتین

A structural equation model of impulse buying behaviour in grocery retailing

2017
4993
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI