مقالات ترجمه شده

زبانشناسی برند : چارچوب تئوری محور برای مطالعه زبان در برند سازی

عنوان فارسی

زبانشناسی برند : چارچوب تئوری محور برای مطالعه زبان در برند سازی


عنوان لاتین

Brand linguistics: A theory-driven framework for the study of language in branding

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 5001
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 53
نام مجله IJRM
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

چارچوب مفهومی بررسی می کند چگونه زبان بر شیوه تعامل مصرف کنندگان با برند ها تاثیر می گذارد . این چارجوب با اتکاء به بازنگری دو دهه تحقیق در این حوزه از مدل روانشناسی مصرف کننده به ترسیم برند های اشمیت (2012) می پردازد و قواعد مرتبط با زبان زبانشناسی زبان ، جامعه شناسی زبان و نماد شناسی را برای ارسال چشم انداز بین رشته ای جدید برای نگرانی های مدیریتی مرتبط با برند ارسال می کند . نویسندگان از طریق این چارچوب حوزه زبانشناختی برند یا مطالعه اثرات زبان بر مصرف کننده ان را در محیط های مرتبط با برند تعریف می کنند . زبانشناختی برند با اصول سنتی مرتبط با زبانشناختی متفاوت است و بر مصرف کننده به عنوان واحد تحلیل تمرکز می کند و از رویکرد بین رشته ای برای تئوری استفاده می کند . چارچوب پیشنهادی ظهور صریح زبانشناختی برند را همانند قاعده فرعی رفتار مصرف کننده به رسمیت می شنارد که در عوض قاعده فرعی بازاریابی است ( مکلینس و فولکس 2010) . محققان در حالی که دانش باقی مانده در زمینه موضوع را یکپارچه می نمایند یک سری بینش های جدید و پیشنهادات تحقیق را تولید می کنند و پیشنهادات عینی را برای دانشگاهیان و اصحاب مربوطه فراهم می کنند . علاوه بر این ، انها در مورد یافته های با ساختار خوب بر طبق حوزه های اساسی برند سازی بحث می کنند که ممکن است یک زمانی که رویکرد یکپارچه پذیرفته می شود ، فرق دارند .

چکیده لاتین

A conceptual framework examines how language influences the way consumers interact with brands. Building on a review of two decades of research in the field, this framework draws on Schmitt's model of the Consumer Psychology of Brands (2012) and integrates the language-related disciplines of psycholinguistics, sociolinguistics, and semiotics to convey a novel, interdisciplinary perspective to brand-related managerial concerns. Through this framework, the authors define the domain of brand linguistics, the study of language effects on consumers in brand-related settings. Brand linguistics differs from the traditional disciplines associated with linguistics in that it focuses on the consumer as a unit of analysis and utilizes an interdisciplinary approach to theory. The proposed framework recognizes the implicit emergence of brand linguistics as a subdiscipline of consumer behavior, which is in turn a subdiscipline of marketing (MacInnis & Folkes, 2010). While integrating extant knowledge on the subject, the authors generate new insights and research propositions, and provide concrete suggestions for both academics and practitioners. Moreover, they discuss how well-established findings within fundamental domains of branding might vary once an integrative approach is adopted.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI