مقالات ترجمه شده

مدل ساختار معادله رفتار خرید اجباری در فروش خوار و بار

عنوان فارسی

مدل ساختار معادله رفتار خرید اجباری در فروش خوار و بار


عنوان لاتین

A structural equation model of impulse buying behaviour in grocery retailing

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4993
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Journal of Retailing and Consumer Services
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

هدف : تغییرات محیطی مخصوصا بحران اقتصادی و رشد و نفوذ فناوری های دیجیتال ، سبب تغییرات شگرفی در عادت های خرید و فروش شده و معیارهای جدیدی برای رفتار خرید به وجود آورده اند . ظاهرا یک سناریوی جدیدی در جایی بروز کرده است که مشتری ها نسبت به قبل آماده تر به دنبال محصولاتی بگردند که قصد خرید دارند . هدف این مقاله کاوشی در مورد معیارهای خرید اجباری در شرایط برنامه ریزی و آماده شدن برای خرید است . طراحی ، شیوه : داده ها با استفاده از پرسشنامه ی ساختاری از بین 316 فرد تحت آزمون مورد مصاحبه و با کمک شرکتی راهبردی از زنجیره ی خرده فروشی ایتالیا بدست آمدند . ما نیز یک پرسشنامه ی تحقیقاتی دو مرحله ای برای جمع آوری داده به کار بردیم ابتدا قبل از ورود به مغازه مصاحبه کردیم و از افراد در مورد اقدام پیش از خرید لذت خریدشان پرسیدیم . بار دوم همان مشتری را در پایان خرید به مصاحبه کشیدیم و پرسیدیم که چه خریدی بدون برنامه ریزی قبلی بوده است . در ادامه خریداران بر اساس تمایل خرید اجباری به پرسشنامه پاسخ دادند و تجربه ی خود را از خرید اجباری ، سطح تاثیرات مثبت و منفی حین خرید ابزار کردند . یافته ها : در مدل ساختاری 8 ، به این رسیدیم که تمایل قبل از خرید بر خرید اجباری تاثیر دارد و بر اساس تایید فرضیه مهیا بودن قبل از خرید منجر به کاهش سطح خرید اجباری می شود . نتایج نشان داد که متغیرهای شخصیتی به خاطر تاثیر مثبت و اجبار به خرید بر خرید تاثیر داشتند. تحقیقات ما حمایتی از ارتباط بین تاثیرات مثبت و اجبار نکرد . در نهایت سطح اجبار بالا منجر به سطح خرید بالا شد. ارزش : بر اساس ادبیات موجود مدلی به دست نیامد که بررسی کننده تمایلات پیش از خرید بر رفتار خرید اجباری باشد . این مقاله ، این خلاء را با شمول قرار دادن تمایلات پیش از خرید بین شخصیت های مختلف مورد بررسی در مقالات قبل ، مورد تحلیل قرار می دهد .

چکیده لاتین

Purpose: Environmental changes, specifically the economic crisis and the growing penetration of digital technologies, have produced significant changes in shopping habits designed to create new paradigms for impulse buying behaviour. A new scenario seems to be opening up where customers enter the store much more prepared than in the past searching for products they had planned to buy. The purpose of this paper is to explore the determinants of impulse buying in a context of more planning and preparation for shopping. Design /methodology/approach: The data were obtained using a structured questionnaire from 316 respondents interviewed instore thanks to the cooperation of a leading Italian retail chain. We conducted a two-stage approach mall-intercept survey method to collect data. Firstly, we interviewed customers before entering the store, enquiring them about the pre-shopping preparation and shopping enjoyment tendency. Secondly, we interviewed the same customers at the end of their shopping trips, asking them to indicate which purchases were unplanned. Then, shoppers answered to questions regarding their general tendency to engage in impulse buying, the urges experienced to make impulse purchases, the level of positive and negative affect experienced during the shopping trip. Findings: In the structural model tested with LISREL 8, we found that pre-shopping tendency influences directly impulse buying: confirming our hypotheses, a higher pre-shopping preparation lead to lower levels of impulse buying. Results also showed that the personality variables (shopping enjoyment tendency and impulse buying tendency) influenced impulse buying through positive affect and urge to purchase. Our research did not find support for the relationship between negative affect and urge. Finally, higher levels of urge to buy impulsively lead to higher levels of impulse buying Originality/value: From the review of past and recent literature, we have not found a model that considers the influence of pre-shopping tendency on impulse buying behaviour. This paper addresses this major gap in extant literature by including pre-shopping tendency among the individual characteristics (impulse buying tendency and shopping enjoyment tendency) taken into consideration by past contributions.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI