مقالات ترجمه شده

مفهوم مسئولیت بین المللی دولت در سیستم قانون عمومی بین الملل

عنوان فارسی

مفهوم مسئولیت بین المللی دولت در سیستم قانون عمومی بین الملل


عنوان لاتین

THE CONCEPT OF INTERNATIONAL RESPONSIBILITY OF STATE IN THE INTERNATIONAL PUBLIC LAW SYSTEM

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2942
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Journal of Liberty and International Affairs
نشریه Milka Dimitrovska
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف مقاله این است که مسئولیت بین المللی دولت را به عنوان نزدیک ترین رابطه به مرکز و فرجام شناسی قانون بین المللی را به تصویر بکشد. مفهوم مسئولیت بین المللی می تواند به عنوان یک مرحله میانی، بین حاکمیت دولت در حالت داخلی، و ازطرف دیگر هدف نهایی از بکارگیری واقعی اصول قانون بین الملل، و ازطرف دیگر بطور عمده با اعمال اجبار (به عنوان یک سطح سلسله مراتبی عظیم) تفسیرشود. تمرکز برروی اقدامات، ظرفیتها و ویژگیهای دولت به عنوان یک موضوع فعال و غیرفعال از اهمیت برپایی معیار قانون بین الملل برای مسئولیت بین المللی آن، همچنین ارتباط بافتی درمیان جامعه بین المللی، زیرنظامهای قانون بین الملل خاص برخوردار خواهدبود. موضوع تعیین میزان غیرقانونی بودن مصوبه برای تعیین تفاوتهای از مسئولیت بین المللی دولت ضروری است.

چکیده لاتین

The goal of the paper is to depict the international responsibility of state as the closest link to the core, axiology and teleology of the international law. The concept of international responsibility could be interpreted as an inter-phase, a stadium between the state sovereignty in internal sense, on one hand and the ultimate goal of realistically feasible implementation of the principles of the international law, saliently with coercion (as a paramount hierarchical level), on the other. The focus would be on the actions, capacities and attributes of state as an active and passive subject of paramount significance in the establishment of international legal touchstones for its international responsibility, as well as on the contextual correlation among the international community, the state and specific international legal subsystems. The issue of quantification of the gravity of the wrongfulness of the act is essential for differential determination of the international responsibility of state.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI