مقالات ترجمه شده

تاثیر تمرین استقامتی سرعتی مازاد بروی انطباق عضله ای و عملکردی

عنوان فارسی

تاثیر تمرین استقامتی سرعتی مازاد بروی انطباق عضله ای و عملکردی


عنوان لاتین

Effect of Additional Speed Endurance Training on Performance and Muscle Adaptations

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 4253
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Medicine & Science in Sports & Exercise
نشریه ACSM
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این تحقیق تاثیر تمرینات استقامتی سرعتی مازاد (SET) در طول یک فصل بروی انطباق عضلانی و عملکردی بازیکنان فوتبال حرفه ای سنجیده میشود. روشها: هجده بازیکن فوتبال متقاضی در یک فصل با شش تا نه فاصله ی سی ثانیه ای با شدت 90 تا 95 درصد حداکثر شدت (SET) یکبار در هفته برای پنج هفته (مداخله SET) تمرین کردند. قبل و بعد از مداخله تمرین SET بازیکنان تست سطح 2 جبرانی نوبت دار Yo-Yo (Yo-Yo IR2) را انجام دادند که تست دو سرعت (10 و 30 ثانیه) است و آزمون چابکی است. علاوه بر این، هفت نفر از بازیکنان یک نمونه بیوپسی عضله ای در حال استراحت و قبل و بعد از مداخله SET یک پروتکل در حال دو بر روی یک تردمیل موتوری انجام دادند. نتایج: بعد از مداخله SET، عملکرد تست Yo-Yo IR2 (n=13) 11 درصد بهتر بود (P <0.05) در حالیکه عملکرد دو سرعت (n=15) و چابکی (n=13) بدون تغییر بودند. وضعیت حمل کننده مونوکربوکسیلات 1 (n=6) به اندازه 9 درصد بالاتر بود (P < 0.05). و وضعیت Na+ /K+ زیر واحد پمپ 1 β (n=6) 13 درصد بعد از مداخله SET پایین تر بود (P < 0.05). زیر واحد های پمپ α 1 و2 α همچنین حمل کننده منوکربوکسیلات 4 و مبادله کننده 1 NA+/H+ (n=6) بدون تغییر مانده بود. بعد از مداخله SET تعداد نسبی الیاف IIx و مصرف اکسیژن در 10 کیلومتر * ساعت به توان منفی 1 پایین تر بود (P < 0.05) در حالیکه VO2max بدون تغییر مانده بود. نتیجه گیری: در نتیجه اضافه کردن سی ثانیه از SET یکبار در هفته در طی یک فصل برای بازیکنان فوتبال کارآزموده منجر به توانایی بهبود یافته برای انجام تمرین با شدت بالای متناوب، با یک افزایش پیوسته در وضعیت حمل کننده مونو کربوکسیلات 1 و بهبود عملکرد دویدن میشود.

چکیده لاتین

GUNNARSSON, T. P., P. M. CHRISTENSEN, K. HOLSE, D. CHRISTIANSEN, and J. BANGSBO. Effect of Additional Speed Endurance Training on Performance and Muscle Adaptations. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 44, No. 10, pp. 1942–1948, 2012. Purpose: The present study examined the effect of additional speed endurance training (SET) during the season on muscle adaptations and performance of trained soccer players. Methods: Eighteen subelite soccer players performed one session with six to nine 30-s intervals at an intensity of 90%–95% of maximal intensity (SET) a week for 5 wk (SET intervention). Before and after the SET intervention, the players carried out the Yo-Yo intermittent recovery level 2 (Yo-Yo IR2) test, a sprint test (10 and 30 m), and an agility test. In addition, seven of the players had a resting muscle biopsy specimen taken and they carried out a running protocol on a motorized treadmill before and after the SET intervention. Results: After the SET intervention, the Yo-Yo IR2 test (n = 13) performance was 11% better (P G 0.05), whereas sprint (n = 15) and agility (n = 13) performances were unchanged. The expression of the monocarboxylate transporter 1 (n = 6) was 9% higher (P G 0.05). and the expression of the Na+/K+ pump subunit A1 (n = 6) was 13% lower (P G 0.05) after the SET intervention. The Na+/K+ pump subunits >1, >2, as well as the monocarboxylate transporter 4 and the Na+/H+ exchanger 1 (n = 6) were unchanged. After the SET intervention, the relative number of Type IIx fibers and oxygen consumption at 10 kmIhj1 were lower (P G 0.05), whereas V˙O2max was unchanged. Conclusions: In conclusion, adding È30 min of SET once a week during the season for trained soccer players did lead to an improved ability to perform repeated high-intensity exercise, with a concomitant increase in the expression of monocarboxylate transporter 1 and an improved running economy.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI