مقالات ترجمه شده

توسعه یک آنالیز اهمیت-عملکرد فازی شهودی برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی در رویداد گردشگری ورزشی

عنوان فارسی

توسعه یک آنالیز اهمیت-عملکرد فازی شهودی برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی در رویداد گردشگری ورزشی


عنوان لاتین

Developing a novel Intuitionistic Fuzzy Importance–performance Analysis for evaluating corporate social responsibility in sport tourism event

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4251
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Expert Systems with Applications
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

اهداف این مطالعه ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و تهیه یک آنالیز اهمیت-عملکرد فازی شهودی (IFIPA) برای رویدادهای گردشگری ورزشی بوده است. IFIPA به معنای نظریه فازی شهودی آنالیز اهمیت-عملکرد (IPA) برای ارائه یک ارزش تصمیمگیری نویدبخش در زمانی است که IPA با شرایط مشخصی مواجه می شود. نتایج آن نشانگر آن بودند که IFIPA پیشنهادی موثرتر و دقیقتر از IPA متداول در دو موضوع است. اول اینکه، IFIPA می تواند مشخصا دلالت واقعی را تحت محیط نامعلوم بیان نماید؛ در حالت عکس، در قبال IPA متداول با شکست مواجه می شود. ثانیا، IFIPA می تواند پیشبینیهای معتبرتری (عضویت و عدم عضویت) را از از تصمیمگیران نسبت به مدل IPA متداول در اختیار قرار دهد. بر مبنای IFIPA، این نتایج نشانگر آن بودند که سازمان میزبان می تواند با استفاده از CSR و ترویج دغدغه های اجتماعی و توسعه پایدار واجد مزایایی باشد. اولین اولویت برای تمرکز سازمان میزبان رویداد گردشگری ورزشی «مشارکت دادن ساکنان محله به عنوان بخشی از این رویداد»، «اختصاص فعالانه بخشی از عوایدشان برای رفاه عمومی»، و «پیروی از مقررات زیست محیطی» بود. متعاقبا، IFIPA به شکلی موفق نتایج نویدبخشی را نسبت به IPA در اختیار قرار می دهد و مرجعی را برای آنالیز رویداد گردشگری ورزشی آتی و پیشنهادهای عملی برای سازمانهای رویداد گردشگری ورزش آتی فراهم می آورد.

چکیده لاتین

The purposes of the study were to evaluate corporate social responsibility (CSR) and developing a novel Intuitionistic Fuzzy Importance–performance Analysis (IFIPA) for sport tourism event. IFIPA implies intuitionistic fuzzy theory to Importance–performance Analysis (IPA) for providing a promising decisionmaking value when IPA encounters uncertain situations. The results indicated that the proposed IFIPA is more effective and accurate than conventional IPA in two causes. First, the IFIPA can clearly express the real implication under uncertain environment; reversely it is failed from conventional IPA. Second, the IFIPA can provide more credible predictions (membership and non-membership) for decision-makers than the conventional IPA model. Based on the IFIPA, the results indicated that host organization can have the advantages by adopting CSR and promote social concern and sustainable development. The first priority for sport tourism event host organization’s concentration were ‘‘involving community dwellers as part of this event’’, ‘‘actively donate part of their revenue for public welfare’’, and ‘‘follow environmental regulations’’. Consequently, the IFIPA successfully offers the promising results than IPA and provides the reference for future sport tourism event analysis and practical suggestions for future sport tourism event organizations.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI