مقالات ترجمه شده

اختلاف سن و جنسیت در قدرت عضله انگشت پا در دوره ی کودکی و ارتباط بین قدرت عضله انگشت پا و مهارت های حرکتی اصلی

عنوان فارسی

اختلاف سن و جنسیت در قدرت عضله انگشت پا در دوره ی کودکی و ارتباط بین قدرت عضله انگشت پا و مهارت های حرکتی اصلی


عنوان لاتین

Gender and Age Differences in Toe Muscle Strength in Childhood and the Relationship between Toe Muscle Strength and Basic Motor Skills

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4873
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله American Journal of Sports Science and Medicine
نشریه sciepub
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مطالعه ما اختلاف های دو جنس و تغییرات مربوط به سن در قدرت عضله ی انگشتان پا در کودکان و همچنین ارتباط بین قدرت عضله ی انگشتان پا و مهارت های حرکتی اصلی را بررسی کردیم. افراد تحت مطالعه شامل 288 کودک دبستانی در سنین بین 6 تا 10 سال بودند. در این مطالعه، قدرت انگشتان پا، پرتاب از فاصله ی دور، مدت زمان دویدن در 50 متر، و فاصله ی پرش جفت پا از راه دور اندازه گیری شد. در همه ی کودکان قدرت عضله ی انگشتان پا با افزایش سن پیشرفت می کند؛ اختلافی بین قدرت عضلات دختران و پسران مشاهده نشد؛ هر چند همبستگی قابل توجهی بین قدرت عضلات انگشتان پا و پرتاب از راه دور، مدت زمان دویدن در 50 متر، و فاصله ی پرش جفت پا از راه دور مشاهده شد. همچنین همبستگی جزئی معنی داری بین قدرت عضله ی انگشت پا و پرتاب از راه دور، مدت زمان دویدن در 50 متر، و فاصله ی پرش از راه دور ( با حذف تأثیر سن) در پسرها و دخترها مشاهده شد. نتایج نشان می دهد که قدرت عضله ی انگشت پا یا افزایش سن تمایل به پیشرفت دارد، ولی اختلافی در دو جنس وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می دهد که قدرت عضله ی انگشت پا به طور معنی داری با مهارت های حرکتی ارتیاط دارد.

چکیده لاتین

In this study, we examined gender differences and age-related changes in toe muscle strength in childhood as well as the relationship between toe muscle strength and basic motor skills. The subjects included 288 children aged between 6 and 10 years who were enrolled in elementary school. Measurements were conducted for toe muscle strength, long-distance throw, 50 m running time, and standing long jump distance. Toe muscle strength develops with age throughout childhood; no differences were observed in toe muscle strength between girls and boys; however, a significant correlation was observed between toe muscle strength and each of long-distance throw, 50 m running time, and standing long jump distance. There was also a significant partial correlation (eliminating the influence of age) between toe muscle strength and long-throw distance, 50 m running time, and standing long-jump distance for both boys and girls. The results indicate that toe muscle strength tends to develop with age, but there are no gender differences. Results also suggested that toe muscle strength is significantly related to basic motor skills.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI