مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود مقالات صنایع با ترجمه ، مقاله صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، ترجمه مقاله صنایع و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Application of Evaluation Lines in Project Planning and Control

2013
4289
word
11
رایگان

عنوان لاتین

A New EPQ Model with Considering Preventive Maintenance, Imperfect Product, Shortage and Work in Process Inventory

2011
4287
word
23
رایگان

عنوان لاتین

STUDY OF TRAFFIC SAFETY EVALUATION AND IMPROVEMENTS AT UNSIGNALIZED INTERSECTIONS

2012
4276
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Mixed-integer linear programming for resource leveling problems

2012
4274
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Inventory control for returnable transport items in a closed-loop supply chain

2016
4272
word
31
رایگان

عنوان لاتین

Experimental investigation on the feasibility of dry and cryogenic machining as sustainable strategies when turning Ti6Al4V produced by Additive Manufacturing

2016
3885
word
18
رایگان

عنوان لاتین

High performance integrated solar combined cycles with minimum modifications to the combined cycle power plant design

2016
3882
word
27
رایگان

عنوان لاتین

A case-based reasoning system development for statistical process control: Case representation and retrieval

2012
3822
word
19
رایگان

عنوان لاتین

An Integrated Production-Inventory Model for Deteriorating Items with Consideration of Optimal Production Rate and Deterioration during Delivery

2017
3766
word
48
رایگان

عنوان لاتین

An easy method to derive EOQ and EPQ inventory models with backorders

2010
3762
word
5
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI