مقالات ترجمه شده

مدل یکپارچه تولید - موجودی برای کالاهای فساد پذیر با در نظر گرفتن نرخ تولید بهینه و فساد پذیری در طی فرایند تحویل

عنوان فارسی

مدل یکپارچه تولید - موجودی برای کالاهای فساد پذیر با در نظر گرفتن نرخ تولید بهینه و فساد پذیری در طی فرایند تحویل


عنوان لاتین

An Integrated Production-Inventory Model for Deteriorating Items with Consideration of Optimal Production Rate and Deterioration during Delivery

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3766
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 48
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اغلب متون علمی موجود در مورد مدلهای یکپارچه تولید – موجودی تک فروشنده تک خریدار برای کالاهای فسادپذیر، یک نرخ تولید ثابت را در نظر می گیرند، و توجه چندانی به یافتن نرخ تولید بهینه برای به حداقل رساندن هزینه کل سیستم نشده است. این مقاله تأثیر نرخ تولید بر هزینه کل سیستم را مورد بررسی قرار می دهد، و برای یافتن نرخ تولید بهینه در مدلهای سنتی راه حلی ارائه می دهد. بر پایه یافته ها این مقاله یک مدل یکپارچه تک فروشنده تک خریدار را برای کالایی که بصورت نمایی فاسد می‏شود، پیشنهاد می دهد که در آن تولید بدون وقفه در نظر گرفته شده و نرخ تولید یکی از متغیرهای تصمیم گیری است. با مثالهای عددی نشان داده شده است که مدل ارائه شده در مقایسه با مدلهای سنتی که نرخ تولید را ثابت فرض می کنند، می تواند جواب هزینه کمتری را ارائه دهد. مدل پیشنهادی فساد پذیری در طی تحویل را نیز در نظر می گیرد، حال آنکه این مورد عموماً در متون مربوط به مدلهای موجودی کالاهای فسادپذیر نادیده گرفته می شود. علاوه بر این مدل پیشنهادی فرض پارامتر هزینه ثابت را که حتی در مدلهای با نرخ تولید متغیر شایع است، تضعیف می نماید؛ و در سیستمی که برخی پارامترهای هزینه وابسته به نرخ تولید هستند، هزینه را بهینه می سازد.

چکیده لاتین

Most of the literature of single-vendor single-buyer integrated production-inventory models for deteriorating items assumed a fixed production rate. Little attention has been paid to finding the optimal production rate for minimizing the total system cost. This paper investigates how production rate affects the total system cost, and develops a solution procedure for finding the optimal production rate for the traditional models. Based on the findings, this paper proposes an integrated single-vendor single-buyer model of an exponentially deteriorating item, in which non-stop production is considered and production rate is included as one of the decision variables. It has been shown, with numerical examples, that the proposed model can provide a lower cost solution than the traditional models which assume a fixed production rate. The proposed model also considers deterioration during deliveries, which is usually neglected in the literature of inventory models of deteriorating items. Furthermore, the proposed model is extended to relax the constant cost parameter assumption, which is prevalent even in non-constant production rate models, and optimize the cost for a system in which some of the cost parameters are production rate dependent.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI