مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود مقالات صنایع با ترجمه ، مقاله صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، ترجمه مقاله صنایع و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

A multi objective genetic algorithm for the facility layout problem based upon slicing structure encoding

2012
3760
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Predictive modeling of hospital readmissions using metaheuristics and data mining

2015
3623
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Methodology for the calculation of the factor of priority for smart grid implantation using fuzzy logic

2016
3621
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Implementing Fuzzy Logic and AHP into the EFQM model forperformance improvement: A case study

2015
3620
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Performance assessment of human resource by integration of HSE and ergonomics and EFQM management system

2017
3521
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Productivity Estimation of Bulldozers in Earthwork Projects by Multiple Linear Regression Approach: A Case Study

2010
3518
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy Linear Regression Approach for Fail Quality of Industrial Machines

2011
3515
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy Least-squares Linear Regression Approach for Fatigue Life Estimation of Die- Marked Drill pipes

2011
3514
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy Least-Squares Linear Regression Approach to Ascertain Stochastic Demand in the Vehicle Routing Problem

2011
3513
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI