مقالات ترجمه شده

روش رگرسیون خطی حداقل مربعات فازی برای تخمین عمر خزش خمشي لوله های حفاری معروف

عنوان فارسی

روش رگرسیون خطی حداقل مربعات فازی برای تخمین عمر خزش خمشي لوله های حفاری معروف


عنوان لاتین

Fuzzy Least-squares Linear Regression Approach for Fatigue Life Estimation of Die- Marked Drill pipes

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 3514
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

یکی از مشکلات عمده پیمانکاران پروژه خاک، پیش بینی به موقع خزش خمشي لوله مته می باشد. آسیب خستگی مته لوله تحت شرایط بارگذاری دوره ای به علت، به عنوان مثال، چرخش در یک ناحیه مارپیچ [5] رخ می دهد. مقاله حاضر روشي با رگرسيون خطي دارای متغيرهاي مستقل يا متغيرهاي وابسته و مستقل فازي جهت پيش بيني خسارت خزش خمشي در ايران را به کار برده است. این مطالعه از حداقل مربعات خطی به عنوان یک معیار عملیاتی استفاده می نماید. داده های مورد نیاز برای ساخت مدل از مشاهدات 45 مکان در پروژه های مختلف ایران جمع آوری شده است. برای ساخت و پیاده سازی این مدل از نرم افزارهای Mathematica 6 و Lingo 8 استفاده شده است. مقایسه داده های مدل با آنهایی که توسط تولیدکنندگان ارائه شده کاهش قابل توجه خطا را از یک سو و توانایی مدل در تعیین دقیق خزش خمشی لوله مته را از سوی دیگر نشان می دهد.

چکیده لاتین

One of the major problems for the soil project contractors is proper forecasting the Drill pipe fatigue damage. Drill pipe fatigue damage occurs under cyclic loading conditions due to, for instance, rotation in a dogleg region [5]. The present paper used method with linear regressions having independent variables or fuzzy dependent and independent variables to forecast Drill pipe fatigue damage in Iran. The study uses the Least-Squares Linear as an operational criterion. The data required to build the model were collected from observations of 45 places in various projects in Iran. The Mathematica 6 and Lingo 8 soft wares were used to make and implement the model. Comparisons of the model's data with those provide by the manufacturers indicates a significant reduction of error on one hand and the ability of the model in accurately estimating the Drill pipe fatigue damage on the other.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI