مقالات ترجمه شده

برآورد بهره وری بولدوزرها در پروژه های خاک برداری با رویکرد رگرسیون خطی: مطالعه موردی

عنوان فارسی

برآورد بهره وری بولدوزرها در پروژه های خاک برداری با رویکرد رگرسیون خطی: مطالعه موردی


عنوان لاتین

Productivity Estimation of Bulldozers in Earthwork Projects by Multiple Linear Regression Approach: A Case Study

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 3518
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

هدف از این مطالعه پیشنهاد رویکرد رگرسیون خطی به منظور تخمین بهره وری بولدوزرها در پروژه های خاک ریزی با توجه به پارامترهای برآورد که به عنوان متغیرهای واقعی در نظر گرفته شده اند، می باشد. برآورد بهره وری بولدوزرها یک عامل مهم در پروژه های خاک ریزی می باشد. این امر در برخی شهرداری ها مانند تهران بسیار مهم است و مدیریت صحیح خواستار تجزیه و تحلیل دقیق سیستم خاک ریزی می باشد. این روش شامل بررسی منتقدانه رویکرد رگرسیون خطی حداقل مربعات (LLR) برای محاسبه بهره وری بولدوزرها در مسئله خاک ریزی EP می باشد. برآوردگر رگرسیون خطی حداقل مربعات بر روی داده های اصلی گرفته شده از مطالعه موردی اعمال شده است. مقادیر SSR برآوردگر LLR و بهره وری واقعی بدست آمده و سپس با مقادیر SSR بهره وری اسمی و بهره وری واقعی مقایسه شده اند. نتایج تجربی نشان داد که روش پیشنهادی برای حل مسائل مناسب است. نتایج بعدی ثابت کرد که به کار گیری LLR برآورد گر واقعی و کارآمد برای برآورد بهره وری در مدیریت سیستم خاک ریزی و حل مسائل مرتبط با آن می باشد.

چکیده لاتین

The aim of this study is to propose a linear regression approach in order to estimate the productivity of bulldozers in earthwork projects, with due attention to parameters of estimation that are considered as real variables. Productivity Estimation of bulldozers is a crucial factor in earthwork projects. It is particularly important in some municipalities such as Tehran where a sound management calls for a realistic analysis of the earthwork system. The methodology involved critically investigating a least-square linear regression approach (LLRs) to estimate the productivity of bulldozers in the earthwork problem (EP). A least-square linear regression estimator is applied to original data taken from a case study. The SSR values of the LLR estimator and real productivity are obtained and then compared to SSR values of the nominal productivity and real productivity. Empirical results showed that the proposed method can be viable in solving problems. The results further proved that application of the LLR was realistic and efficient estimator to estimate productivity in earthwork system management and solve relevant problems.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI