مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود مقالات صنایع با ترجمه ، مقاله صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، ترجمه مقاله صنایع و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Preparation of the Plywood Using Starch-based Adhesives Modified with blocked isocyanates

2011
1367
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Prediction of vehicle traffic accidents using bayesian networks

2014
1329
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Development of a novel multiple-attribute decision making model via fuzzy cognitive maps and hierarchical fuzzy TOPSIS

2015
1322
word
41
رایگان

عنوان لاتین

A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan

2008
1316
word
23
رایگان

عنوان لاتین

A production–inventory system with a Markovian service queue and lost sales

2015
1278
word
20
رایگان

عنوان لاتین

The role of forecasting on bullwhip effect for E-SCM applications

2008
1246
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Time-Cost Trade-Offs in Resource-Constraint Project Scheduling Problems with Overlapping Modes

2011
1235
word
33
رایگان

عنوان لاتین

Order-batching methods for an order-picking warehouse with two cross aisles

2008
1229
word
47
رایگان

عنوان لاتین

A novel hybrid meta-heuristic algorithm for a no-wait flexible flow shop scheduling problem with sequence dependent setup times

2012
1056
word
19
رایگان

عنوان لاتین

An efficient hybrid genetic algorithm for scheduling projects with resource constraints and multiple execution modes

2009
1055
word
38
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI