مقالات ترجمه شده

توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی

عنوان فارسی

توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی


عنوان لاتین

Development of a novel multiple-attribute decision making model via fuzzy cognitive maps and hierarchical fuzzy TOPSIS

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1322
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 41
نام مجله Information Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله، یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی جدید (MADM) از طریق ادغام تکنیک رتبه بندی ترجیحات بوسیله شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) و نقشه شناختی فازی (FCM) ایجاد می شود. مدل پیشنهادی ویژگی های مطلوبی دارد که تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تا مشکلات تصمیم گیری پیچیده را مدل سازی کنند. ارائه یک روش موثر برای ساختار دادن به مسئله، توانایی مدل سازی وابستگی های متقابل میان معیار های مساله و قابلیت اداره کردن عدم اطمینان ها، برخی از ویژگی های اصلی مدل MADM سلسله مراتبی پیشنهاد شده هستند. مدل پیشنهاد شده در مساله انتخاب استراتژی مبتنی بر نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها (SWOT) اجرا می شود تا قابلیت کاربرد آن نشان داده شود.

چکیده لاتین

In this paper, a new fuzzy Multiple-Attribute Decision Making (MADM) model is developed by integrating the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and Fuzzy Cognitive Maps (FCMs). The proposed model exhibits some desirable features that enable decision makers to model complex decision-making problems. Providing an effective methodology for problem structuring, the ability to model interdependencies among the problem attributes and the capability of handling uncertainties are some of the main characteristics of the proposed hierarchical MADM model. The proposed model is implemented in a Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT)-based strategy selection problem in order to demonstrate its applicability

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI