مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود مقالات صنایع با ترجمه ، مقاله صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، ترجمه مقاله صنایع و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

A branch and cut algorithm for the location-routing problem with simultaneous pickup and delivery

2011
1966
word
20
رایگان

عنوان لاتین

A branch-and-cut algorithm for the hub location and routing problem

2014
1965
word
25
رایگان

عنوان لاتین

A branch-price-and-cut algorithm for the workover rig routing problem

2012
1960
word
25
رایگان

عنوان لاتین

DETECTION OF EXUDATES AND FEATURE EXTRACTION OF RETINAL IMAGES USING FUZZY CLUSTERING METHOD

2010
1866
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Short life-cycle deteriorating product remanufacturing in a green supply chain inventory control system

2011
1862
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Reliability–redundancy allocation problem with cold-standby redundancy strategy

2014
1845
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Strategies for protecting supply chain networks against facility and transportation disruptions: an improved Benders decomposition approach

2012
1843
word
40
رایگان

عنوان لاتین

Lion Optimization Algorithm (LOA): A nature-inspired metaheuristic algorithm

2015
1810
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Design and Construction of Deep Foundation Systems and Retaining Structures in Urban Areas in Difficult Soil and Groundwater Conditions

2013
1712
word
17
رایگان

عنوان لاتین

A hub location inventory model for bicycle sharing system design: Formulation and solution

2013
1709
word
23
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI