مقالات ترجمه شده

بازیابی مواد مترشحه و استخراج ویژگی های تصاویر وابسته به شبکیه چشم با استفاده از شیوه دسته بندی فازی

عنوان فارسی

بازیابی مواد مترشحه و استخراج ویژگی های تصاویر وابسته به شبکیه چشم با استفاده از شیوه دسته بندی فازی


عنوان لاتین

DETECTION OF EXUDATES AND FEATURE EXTRACTION OF RETINAL IMAGES USING FUZZY CLUSTERING METHOD

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 1866
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله فاقد منبع
نشریه IET
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

retinopathy دیابتیک (DR) تغییرات عروقی ریز است که سبب تغییرات قابل بررسی در دیسک نوری یا چشمی می شود . این مقاله با هدف بازیابی مواد مترشحه و سایر مشخصه هایی از قبیل عروق خونی و دیسک نور بنابر تصویر ته چشمی است . این دو شیوه برای بازیابی مواد مترشحه انجام می شوند . این دو شیوه عبارتند از شیوه مورفولوژیکی و شیوه دسته بندی FCM همسان سازی هیستوگرام اقتباسی محدود شده تقابل (CLACHE) برای استخراج کردن جزء سبز در تصویر استفاده می شود . دراستخراج عروق خونی با تغییرات top hat دنبال شده با تحلیل اجزاء ترکیبی استخراج می شوند . مرکز دیسک نوری با استفاده از تغییرات هوگ چرخه ( CHT) یافت می شود و انتشار از طریق شیوه بی سیم به کار رفته است و کل منطقه دیسک نوری درگیر ( لکه دار) و برطرف شده ات. بازیابی مواد مترشحه مهمترین ویژگی اختلال مربوط به شبکیه چشم بیمارن دیابتی است و تنوع آن بستگی به شدت DRدارد . شیوه برای بازیابی کردن مواد مترشحه استفاده می شود. مجموع حساسیت ، مشخصه و درستی محاسبه می شوند و درستی 98 درصدی بدست آمده است.

چکیده لاتین

Diabetic retinopathy (DR) is the micro vascular changes that cause detectable changes in the optic disc. This paper aims at the detection of retinal exudates and other features such as blood vessels and optic disc from fundus image. The two methods are implemented for the detection of exudates they are morphological method and FCM clustering method. Contrast limited adaptive histogram equalization (CLACHE) is used to extract the green component in the image. In blood vessel extraction, blood vessels are extracted by top hat transformation followed by connected component analysis. The optic disc centre is found using Circular Hough Transform (CHT) and propagation through radii method is employed and the entire optic disc region is blackened and removed. Exudates detection is the important characteristics of diabetic retinopathy and its varies depends upon the severity of the DR. The FCM method used to detect exudates. The overall sensitivity, specificity and accuracy are calculated and 98% accuracy obtained

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI