مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود مقالات صنایع با ترجمه ، مقاله صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، ترجمه مقاله صنایع و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Corrosion Fatigue of Low Carbon Steel under Compressive Residual Stress Field

2018
2222
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The scheduling of maintenance. A resource-constraints mixed integer linear programming model

2015
2194
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Reliability evaluation of a multistate flight network under time and stopover constraints

2017
2193
word
37
رایگان

عنوان لاتین

Relationship between leadership styles and project success in the South Africa construction industry

2015
2146
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Experimental research on identification of ground-borne noise from subway lines based on partial coherence analysis

2016
2108
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Numerical simulation of evacuation in a subway station

2016
2107
word
9
رایگان

عنوان لاتین

A branch-and-cut-and-price algorithm for the cumulative capacitated vehicle routing problem

2014
2098
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Effects of human resource management on hotel performance using structural equation modeling

2015
2003
word
21
رایگان

عنوان لاتین

A branch-price-and-cut algorithm for the workover rig routing problem

2012
1995
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy Rule-based Expert System for Diagnosis of Thyroid Disease

2015
1972
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI