مقالات ترجمه شده

رابطه بین شیوه های رهبری و موفقیت پروژه در صنعت ساختمان آفریقای جنوبی

عنوان فارسی

رابطه بین شیوه های رهبری و موفقیت پروژه در صنعت ساختمان آفریقای جنوبی


عنوان لاتین

Relationship between leadership styles and project success in the South Africa construction industry

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2146
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Procedia Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

رهبری لایق کلید مهمی برای عملکر موفق هر شرکت یا فعالیت شغلی می باشد، و بیش از همه برای صنعت ساختمان حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی این مقاله کشف رابطه بین شیوه های مختلف رهبری و موفقیت پروژه در صنعت ساختمان آفریقای جنوبی می باشد. داده های استفاده شده در این تحقیق از منابع اولیه و ثانویه بدست آمده اند. داده های ثانوی از طریق بررسی جزئیات نوشته های مرتبط جمع آوری شده اند. داده های اولیه از طریق یک پرسشنامه سازمان دهی شده هدفگیری شده بر روی 150 پروژه و مدیران ساختمان در صنعت ساختمان آفریقای جنوبی جمع آوری شده اند. اما، 110 پرسشنامه دریافت شده بیانگر 73% از میزان پاسخ هستند. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار 0. 21 SPSS آنالیز شدند. از آنالیز همبستگی برای تعیین رابطه بین شیوه های رهبری و موفقیت پروژه استفاده شد. بعلاوه، رابطه بین شیوه های مختلف رهبری و موفقیت های پروژه در صنعت ساختمان آفریقای جنوبی با استفاده از ضریب همبستگی گشتاوری تولید پیرسون بررسی گردید. دستاوردهای تحقیقاتی نشان داده اند که رابطه ای مثبت در بین رهبری فراکشوری و موفقیت پروژه وجود دارد. سپس نتایج نشان داده اند که هیچ رابطه ای در بین شیوه رهبری سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و موفقیت در پروژه ساختمان وجود ندارد. اما، این تحقیق رابطه بین شیوه های رهبری و موفقیت پروژه را در صنعت ساختمان جنوب آفریقا کشف می نماید. این تحقیق با ایجاد پیش زمینه توانمند درباره شیوه های رهبری ساختمان پروژه و مدیران ساختمان به گروه اطلاعات رهبری ساختمان به گروه اطلاعات رهبری ساختمان کمک میکند.

چکیده لاتین

Adequate leadership is a vital key to the successful performance of any firm or business, and it is much more important to the construction industry. The main objective of this paper is to explore the relationship between different leadership style practices and project success in the South African construction industry. The data used in this research were derived from both primary and secondary sources. The secondary data was collected via a detailed review of related literature. The primary data was collected through a structured questionnaire aimed at 150 project and construction managers in the South African construction industry. However, 110 questionnaires were received representing a 73% response rate. Data from the questionnaire were analyzed using SPSS 21.0 software. Correlation analysis was used to determine the relationship between leadership styles and project success. Likewise, the relationship between the different leadership styles and project successes in the South African construction industry was investigated using Pearson Product-moment Correlation Coefficient. Findings from the study revealed that there is a positive relationship between transactional leadership and project success. The results further revealed that there is no relationship between Laissez faire leadership style and construction project success. However, the study explores the relationship between leadership styles and project success in the South African construction industry. The study contributes to the body of knowledge of construction leadership by providing a robust background on construction leadership style practices of project and construction managers

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI