مقالات ترجمه شده

تدوین یک روش مبتنی بر ریسک برای بهینه‌ سازی ارزیابی قابلیت اعتماد انسانی در عملیات فراساحلی

عنوان فارسی

تدوین یک روش مبتنی بر ریسک برای بهینه‌ سازی ارزیابی قابلیت اعتماد انسانی در عملیات فراساحلی


عنوان لاتین

Developing a Risk-Based Approach for Optimizing Human Reliability Assessment in an Offshore Operation

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4744
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Open Journal of Safety Science and Technology
نشریه scirp
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

خطای انسانی، نقشی مهم در همه جنبه‌های فعالیت‌های مهندسی ازجمله عملیات، پشتیبانی، طراحی، بررسی و نصب ایفا می‌کند. صنایع با خطاهای انسانی مهم متعدد و درنتیجه از دست دادن سرمایه غیرقابل‌بازگشت زیادی هرساله مواجه‌اند، اما همچنان توجه کمی به کیفیت و همچنین کمیت چنین خطاهایی شده است. این مقاله تلاش می‌کنید تا احتمال خرابی در بالا بردن ساختارهای نوری را در دریا با در نظر گرفتن خطاهای انسانی زیاد تخمین بزند. برای انجام این کار، از ابزار کیفیت دهی قوی‌ای ازجمله روش تحلیل رزونانس عملکردی (SLIM) برای تدوین سناریوی تصادفی ریسک بالا با درنظرگرفتن تعاملاجتماعی-فنی غیرخطی در سیستم استفاده‌شده است. پس‌ازآن، احتمال خطای انسانی برای هر فعالیت با استفاده از روش شاخص احتمال موفقیت (ET) بر اساس رزونانسی محاسبه‌شده است که در شبکه FRAM انجام‌شده است. هدف این پژوهش، تفسیر اهمیت توجه به روش‌های کیفیت‌سنجی در پیاده‌سازی تحلیل‌های ریسک کمیت برای در نظر گرفتن خطای انسانی در محاسبه می‌باشد. این نتیجه نهایی، نشان می‌دهد که درنظرگرفتن خطای انسانی در فرایند ارزیابی ریسک منجر به‌دقت و قابلیت اعتماد بیشتر در تعداد احتمال ریسک نهایی (RPN) خواهد شد. از این ‌روش توسعه در مورد مطالعاتی نصب یک فراساحل استفاده‌شده است.

چکیده لاتین

Human error plays a pivotal rule in all aspects of engineering activities such as operation, maintenance, design, inspection and installation. Industries are faced up to various significant human errors and consequently irrecoverable loss each year, but still there is a lack of heeds to qualify as well as quantify such errors. This paper tries to estimate the probability of failure in lifting of light structures in sea by considering human errors. To do this, a strong qualifying tool such as Functional Resonance Analysis Method (FRAM) is applied to develop high risk accident scenario by considering non-linear socio-technical interaction in system. Afterwards, human error probability is calculated for each activity using the Success Likelihood Index Method (SLIM) based on resonance that is carried out in FRAM network. Then Event Tree (ET) is conducted to assess consequences. The present study is aimed to interpret the importance of attentions to qualitative methods in implementing quantitative risk analyses to consider human error in calculation. The final outcome depicts that considering human error in the process of risk assessment will result in more accuracy and reliability in final Risk Probability Number (RPN). The developed methodology has been applied to a case study of an offshore installation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI