مقالات ترجمه شده

تحلیل قابلیت اطمینان انسانی حادثه توکای-مورا از طریق THERP-CREAM و رهیافت حسابرسی نظر خبره

عنوان فارسی

تحلیل قابلیت اطمینان انسانی حادثه توکای-مورا از طریق THERP-CREAM و رهیافت حسابرسی نظر خبره


عنوان لاتین

Human reliability analysis of the Tokai-Mura accident through a THERP–CREAM and expert opinion auditing approach

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 5019
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Safety Science
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله مدل تحلیل قابلیت اطمینان انسانی ارائه می شود که این امکان را پدید می آورد تا مشخصه های مربوط به شرایط امکانات با احتمالات خطای انسانی (HEP) که در تحلیل های ایمنی احتمالی مجتمع های فرایندی استفاده می شوند، تلفیق گردند. در رهیافت ارائه شده ما غلبه عوامل انسانی به عنوان یک علت حادثه، هم چنین روش های موجود برای تعیین HEP و تفاوت آن ها در به کارگیری المان های اجتماعی-فنی موثر بر آن ها نشان داده شده است. این المان ها عبارتند از: طراحی نامناسب، روش-های آموزش، ارتباط، فرهنگ ایمنی، مدیریت تغییرات فرایند تولید، برنامه ریزی شرایط اضطراری، بررسی حادثه، عوامل محیطی، حجم کار نگهداری و سطح مشترک انسان-سیستم. مدلی ریاضی ارائه شده تا با به حساب آوردن وزن سهم آن ها و اندازه گیری درجه اعمال آن ها در مجتمع، این المان ها در نظر گرفته شوند. این کار فاکتوری می سازد که می تواند، با مقادیری که بهتر واقعیت مجتمع را منعکس می کنند، HEPهای موجود را اصلاح کند. این مدل برای حادثه ای که در 1999 در توکای-مورا ژاپن اتفاق افتاد اعمال شده است. HEP اصلاح شده 2 برابر بزرگتر از HEP نامی بود. این نشان می دهد که در نظر گرفتن کامل عوامل نهادی امکان مدل سازی رفتار مجتمع به صورت واقع بینانه تری را در مواجهه با حوادث غیرمعمول ایجاد می کند.

چکیده لاتین

This paper presents a human reliability analysis (HRA) model that allows the incorporation of features related to facility conditions to determine human error probabilities (HEP) used in probabilistic safety analyses of process plants. We present an approach to show the predominance of human factors as an accident cause, as well as existing methodologies for HEP determination and their deficiencies in incorporating socio-technical elements that influence them. Such elements are: inappropriate design, training, procedures, communication, safety culture, management in the production process changes, emergency planning, accident investigation, environmental factors, maintenance workload and human–system interface. A mathematical model is proposed to incorporate these elements taking into account their contribution weights as well as measuring their degree of implementation in the plant. This creates a factor that can modify existing HEPs, giving values that better reflect plant reality. The model was applied to the accident that occurred in 1999 in Tokai-Mura, Japan. The modified HEP was 2 times greater than the nominal HEP. This shows that considering organizational factors thoroughly allows for a more realistic plant behavior modeling in face of abnormal events.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI