مقالات ترجمه شده

روش برنامه ریزی پروژه با زمان با استفاده از سیستم MRP یک مورد مطالعاتی: پروژه ساخت در لیبی

عنوان فارسی

روش برنامه ریزی پروژه با زمان با استفاده از سیستم MRP یک مورد مطالعاتی: پروژه ساخت در لیبی


عنوان لاتین

PROJECT SCHEDULING METHOD WITH TIME USING MRP SYSTEM – A CASE STUDY: CONSTRUCTION PROJECT IN LIBYA

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 5023
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Project scheduling method
نشریه EJAE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

برنامه ریزی و الزامات مواد (MPR) یک سیستم برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی است، که برای مدیریت فرایندهای ساخت استفاده می شود. اکثر سیستم های MPR مبتنی بر نرم افزار بوده و برای اطمینان از این استفاده می شود که مواد برای تولید آماده بوده، محصولات برای ارسال به مشتری آماده بوده، کمترین میزان مواد و سطح محصول در فروشگاه وجود داشته و برنامه ریزی ارسال و فعالیت های خرید انجام شده اند. بعد از اتمام برنامه ریزی، فرایند پیگیری آغاز شده، که شامل حصول هدف های پروژه از نظر کمیت، کیفیت و هزینه بر طبق ضرب العجل می شود. سیستم MPR برای پروژه 5000 واحد خانگی در منطقه سولوگ، در نزدیکی شهر بنغازی، با هدف ارائه جریان پول لازم برای پرداخت به موقع هزینه ها به تمام پیمانکاران و تامین کنندگان ماده استفاده شد تا از جریان روان عملیات و همچنین، حذف هزینه ها توسط کاهش ذخایر موقت و مناطق اجاره ای اطمینان حاصل شود. بین زمان و هزینه هر فعالیت ارتباط وجود دارد. اگر زمان مورد نیاز کمتر از زمان برنامه ریزی فعالیت مشخص باشد، نیازمند منابع بیشتر خواهد بود، که موجب افزایش بیشتر هزینه های مستقیم فعالیت مشخص می شود. بنابراین، خروجی MPR مهم می باشد، چرا که دستورها از طریق برنامه ریزی صادر می شوند تا سفارشات پیشنهادی با مقادیر مورد نیاز و در دوره زمانی محدود انجام شود.

چکیده لاتین

Materials Requirements and Planning (MRP) is a system of production planning and inventory control, which is used to manage manufacturing processes. Most MRP systems are software-based and are used to ensure that the materials are available for production, that the products are available for delivery to customers, that the lowest possible material and product level is maintained in store, as well as to plan delivery schedules and purchasing activities. Upon completion of scheduling, begins the process of follow-up, which includes the achievement of the project goals in terms of quantity, quality and costs in accordance with deadlines. MRP system was applied to project of 5000 housing units in Solug area, which is close to Benghazi city, Libya, with the aim to provide necessary cash flow to pay dues on time without delay to all involved project sub-contractors and material suppliers, to ensure the smooth flow of operations, as well as to diminish costs by reduction of temporary storages and rented areas. There is a correlation between time and cost of each activity. If the required time is shorter than the scheduled time of the certain activity, it would demand more resources, which further leads to the increase in direct costs of the given activity. Therefore, the output of MRP is important since commands are issued through planning in order to launch the suggested orders with the required quantities and within the limited time period.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI