مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی عمران با ترجمه

دانلود مقاله عمران با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات عمران با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله عمران با ترجمه ، دانلود مقالات عمران با ترجمه ، مقاله عمران با ترجمه ، مقالات عمران با ترجمه ، ترجمه مقاله عمران و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Performance of degrading reinforced concrete frame systems under the Tohoku and Christchurch earthquake sequences

2014
4309
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Optimal Methods for Retrofitting Corrosion-Damaged Reinforced Concrete Columns

2016
4308
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Managing Pavement Maintenance and Rehabilitation Projects under Budget Uncertainties

2014
4307
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Locally Linear Embedding by Linear Programming

2011
4306
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Geosynthetics with Enhanced Lateral Drainage Capabilities in Roadway Systems

2017
4305
word
38
رایگان

عنوان لاتین

Experimental Investigation of Pervious Concrete using Titanium Dioxide

2015
4304
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Experimental and numerical study on collapse of aged jacket platforms caused by corrosion or fatigue cracking

2016
4303
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of anti-reflective cracking systems using geosynthetics in the interlayer zone

2011
4302
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Effects of geosynthetics on reduction of reflection cracking in asphalt overlays

2009
4301
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Binder Modification on the Performance of an Ultra-Thin Overlay Pavement Preservation Strategy

2016
4296
word
7
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI