مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی عمران با ترجمه

دانلود مقاله عمران با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات عمران با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله عمران با ترجمه ، دانلود مقالات عمران با ترجمه ، مقاله عمران با ترجمه ، مقالات عمران با ترجمه ، ترجمه مقاله عمران و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Closed-form aftershock reliability of damage-cumulating elastic-perfectly-plastic systems

2013
4294
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Application of Reliability-Based Robustness Assessment of Steel Moment Resisting Frame Structures under Post-Mainshock Cascading Events

2014
4293
word
24
رایگان

عنوان لاتین

A THEORY FOR INTEGRATING KNOWLEDGE IN ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION

2008
4261
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Soil reinforcement for seismic design of geotechnical structures

1998
4150
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of pedestrian wind comfort near ‘lift-up’ buildings with different aspect ratios and central core modifications

2017
4107
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Finite Element Analysis of Composite Beam with Shear Connectors

2016
3998
word
10
رایگان

عنوان لاتین

A Study on the Seismic Isolation Systems of Bridges with Lead Rubber Bearings

2014
3986
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Strength And Durabilityassessment Of Bacteria Based Self-Healing Concrete

2016
3985
word
7
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI