مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی عمران با ترجمه

دانلود مقاله عمران با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات عمران با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله عمران با ترجمه ، دانلود مقالات عمران با ترجمه ، مقاله عمران با ترجمه ، مقالات عمران با ترجمه ، ترجمه مقاله عمران و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Fuzzy model of vehicle delay to determine the level of service of two-lane roads

2016
4574
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Comparison between the in situ and laboratory water retention curves for a silty sand

2011
4572
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Conservative 1D-2D coupled numerical strategies applied to river flooding: the Tiber (Rome)

2015
4571
word
30
رایگان

عنوان لاتین

Empirical wave run-up formula for wave, storm surge and berm width

2016
4536
word
40
رایگان

عنوان لاتین

Building Information Modelling – 4D Modelling Technology on the Example of the Reconstruction Stairwell

2014
4415
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Challenges of BIM for Construction Site Operations

2015
4365
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Stress-Strain Behavior of Sands Cemented by Microbially Induced Calcite Precipitation

2015
4350
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Semianalytical structural analysis based on combined application of finite element method and discrete-continual finite element method Part 2: Three-dimensional theory of elasticity

2016
4349
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Reducing construction waste: A study of urban infrastructure projects

2017
4348
word
28
رایگان

عنوان لاتین

NEW DYNAMIC TESTING METHOD ON BRACED-FRAME SUBASSEMBLIES WITH STEPPING COLUMNS

2010
4347
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI