مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی عمران با ترجمه

دانلود مقاله عمران با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات عمران با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله عمران با ترجمه ، دانلود مقالات عمران با ترجمه ، مقاله عمران با ترجمه ، مقالات عمران با ترجمه ، ترجمه مقاله عمران و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Application of ACM Brace Retrofitting Countermeasure to Steel Structure

2013
1526
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Large-scale direct shear testing of geocell reinforced soil

2008
1392
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Numerical analysis of foundation columns to support widening of embankments

2007
1390
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Analysis of laterally loaded pile groups in multilayered elastic soil

2014
1389
word
34
رایگان

عنوان لاتین

Determination of the shear strength of unsaturated soils using the multistage direct shear test

2011
1388
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Study on the shear strength of soil–rock mixture by large scale direct shear test

2011
1385
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Perspectives on anaerobic membrane bioreactor treatment of domestic wastewater: A critical review

2012
1379
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Optimal Design of GFRP-Plywood Variable Stiffness Plate

2013
1362
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Performance-Based Capacity Design of Steel Plate Shear Walls. I: Development Principles

2014
1302
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Geosynthetics reinforcement application for tsunami reconstruction: Evaluation of interface parameters with silty sand and weathered clay

2007
1276
word
25
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI