مقالات ترجمه شده

دیدگاهها در مورد تصفیه ی فاضلاب خانگی با بیوراکتور غشایی بی هوازی

عنوان فارسی

دیدگاهها در مورد تصفیه ی فاضلاب خانگی با بیوراکتور غشایی بی هوازی


عنوان لاتین

Perspectives on anaerobic membrane bioreactor treatment of domestic wastewater: A critical review

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1379
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Bioresource Technology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

علاقه روز افزون به پایداری مدیریت آب موجب ارزیابی اقدامات تصفیه فاضلاب خانگی شده است. هدف اصلی کاهش تقاضای مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی و در عین حال بازیابی منابع می باشد. بیوراکتورهای غشایی بی هوازی سیال خروجی با کیفیت تصفیه هوازی تولید می کنند و در عین حال انرژی مفیدی تولید می کنند و مواد زاید کمتری به جای می گذارند. این مقاله به ملاحظات عملیاتی می پردازد که برای پیاده سازی تصفیه ی فاضلاب خانگی با بیوراکتورهای غشایی بی هوازی به انجام تحقیقات بیشتر نیاز است. در این مقاله به مباحث رسوب گیری غشا ،حد پایین زمان و دمای بازداری هیدرولیک که موجب تصفیه مناسب می شود ، مشکلات بازیافت متان و گزینه های ازبین بردن مواد مغذی پرداخته می شود. بر اساس مقالات موجود تحقیقات آتی باید بر افزایش احتمال بازیافت انرژی از طریق روش های کنترل رسوب گیری و روش های بازیافت متان محلول متمرکز شوند. بعلاوه ارزیابی پایداری تصفیه ی بی هوازی بیوراکتورهای غشایی به ایجاد یک چارچوب کمی ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی نیاز است.

چکیده لاتین

Interest in increasing the sustainability of water management is leading to a reevaluation of domestic wastewater (DWW) treatment practices. A central goal is to reduce energy demands and environmental impacts while recovering resources. Anaerobic membrane bioreactors (AnMBRs) have the ability to produce a similar quality effluent to aerobic treatment, while generating useful energy and producing substantially less residuals. This review focuses on operational considerations that require further research to allow implementation of AnMBRDWWtreatment. Specific topics include membrane fouling, the lower limits of hydraulic retention time and temperature allowing for adequate treatment, complications with methane recovery, and nutrient removal options. Based on the current literature, future research efforts should focus on increasing the likelihood of net energy recovery through advancements in fouling control and development of efficient methods for dissolved methane recovery. Furthermore, assessing the sustainability of AnMBR treatment requires establishment of a quantitative environmental and economic evaluation framework

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI