مقالات ترجمه شده

آزمایش برش مستقیم در مقیاس بزرگ از تسلیح خاک ژئوسل

عنوان فارسی

آزمایش برش مستقیم در مقیاس بزرگ از تسلیح خاک ژئوسل


عنوان لاتین

Large-scale direct shear testing of geocell reinforced soil

مشخصات کلی

سال انتشار 2008
کد مقاله 1392
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله فاقد منبع
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آزمون خواص برشی خاک تسلیح شده ژئوسل با استفاده از مقیاس بزرگ تجهیزات برش مستقیم با برش جعبه، ابعاد 500 میلی متر X 500 میلی متر X 400 میلی متر (طول X عرض X ارتفاع) انجام شد. سه نوع از نمونه ها، خاک شن سیلتی، ژئوسل تسلیح کننده خاک ماسه سیلتی و ژئوسل تسلیح کننده سیمان تثبیت خاک ماسه سیلتی برای بررسی رفتار تنش جابجایی برشی مورد استفاده قرار گرفت، مقاومت برشی و مکانیسم ژئوسل خاک را تسلیح میکنند.مقایسه آزمون برشی در مقیاس بزرگ با استفاده از آزمون فشرده سازی سه محوری برای نوع یکسانی از خاک به منظور بررسی تاثیر روش تست بر روی استحکام برشی انجام شد. نتایج آزمون نشان می دهد که خاک تسلیح نشده و ژئوسل تسلیح خاک ، ویژگی های غیر خطی مشابهی در مورد رفتار تنش برشی و جابه جایی ارائه میدهند. خاک تثبیتی سیمان تسلیح شده ژئوسل دارای مشخصه شبه الاستیک در مورد تنش نرمال تا 1.0 Gpa است. آزمون با تسلیح مجدد ژئوسل منجر به افزایش 244٪ در انسجام میشود و آزمون با ژئوسل و ثبات سیمان باعث افزایش 10 برابری در انسجام در مقایسه با خاک تسلیح نشده میشود. زاویه اصطکاک به طور قابل توجهی باعث تغییر نمیشود. تسلیح مجدد ژئوسل مقدار زیادی از انسجام بر روی استحکام برشی خاک را توسعه میدهد.

چکیده لاتین

The tests on the shear property of geocell reinforced soils were carried out by using large-scale direct shear equipment with shear-box-dimensions of 500 mm×500 mm×400 mm (length×width×height). Three types of specimens, silty gravel soil, geocell reinforced silty gravel soil and geocell reinforced cement stabilizing silty gravel soil were used to investigate the shear stress-displacement behavior, the shear strength and the strengthening mechanism of geocell reinforced soils. The comparisons of large-scale shear test with triaxial compression test for the same type of soil were conducted to evaluate the influences of testing method on the shear strength as well. The test results show that the unreinforced soil and geocell reinforced soil give similar nonlinear features on the behavior of shear stress and displacement. The geocell reinforced cement stabilizing soil has a quasi-elastic characteristic in the case of normal stress coming up to 1.0 GPa. The tests with the reinforcement of geocell result in an increase of 244% in cohesion, and the tests with the geocell and the cement stabilization result in an increase of 10 times in cohesion compared with the unreinforced soil. The friction angle does not change markedly. The geocell reinforcement develops a large amount of cohesion on the shear strength of soils.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI