مقالات ترجمه شده

اندازه گیری انرژی کوبشی در SPT و چندین آزمون نفوذ مخروط دینامیکی

عنوان فارسی

اندازه گیری انرژی کوبشی در SPT و چندین آزمون نفوذ مخروط دینامیکی


عنوان لاتین

Measurements of driving energy in SPT and various dynamic cone penetration tests

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4920
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Soils and Foundations
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

انرژی کوبشی در یک آزمون نفوذ استاندارد (SPT) و 12 نوع آزمون نفوذ مخروط دینامیکی (DCPTs) با پیکربندی متفاوت چکش، میله کوبه، سندان و نوک مخروطی اندازه گیری شد. انرژی کوبشی منتقل شده از سقوط آزاد چکش به میله کوبه از اندازه گیرهای کرنش و شتاب زیر سندان بدست آمده است. اساسا، انرژی کوبشی برای 21 ضربه متوالی به منظور بدست آوردن میانگین، انحراف استاندارد (σ) و ضریب واریانس (COV) در SPT و DCPT محاسبه می شود. مقاومت مخروط دینامیک، q_dyn، از انرژی کوبشی، مربوط به هر ضربه، و جرم چکش و میله های کل، برآورد شد. بنابراین، مقاومت مخروطی دینامیکی تخمین زده شده با مقاومت مخروطی استاتیک، q_t، از آزمون نفوذ مخروط (CPT) مقایسه شد. هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات در مورد راندمان کوبش در SPT و هر DCPT است. میانگین مقادیر e_f در آزمون ها از 52 تا 76 درصد متغیر بود. مقادیر COV برای e_f در محدوده 0.024 تا 0.265 بود. اگر چه نتایج آزمایش محدود است، مقاومت مخروطی دینامیک، q_t، از کاوشگرهای دینامیک (پویا) برآورد شده، اندازه گیری های نسبتا خوب مقاومت مخروطی CPT بود، که نشان دهنده اهمیت اندازه گیری دینامیک در SPT و DCPT است. علاوه بر این، عوامل احتمالی در کاهش راندمان کوبش، مانند جرم چکش، تنظیم میله کوبش (جامد یا توخالی)، نسبت قطر سندان و قطر چکش، و وجود یک بالشتک (ضربه گیر) یا کمان بین سندان و چکش، بر اساس نتایج آزمایش محدود مورد بحث قرار می گیرد.

چکیده لاتین

Driving energy was measured in a standard penetration test (SPT) and 12 types of dynamic cone penetration tests (DCPTs) having different configurations for the hammer, driving rod, anvil and cone tip. The driving energy transferred from the free falling hammer to the driving rod was estimated from the measurements of strain and acceleration below the anvil. Basically, the driving energy was estimated for 21 successive blows in order to obtain the mean value, the standard deviation (σ) and the coefficient of variance (COV) in the SPT and DCPTs. The dynamic cone resistance, qdyn, was estimated from the driving energy, the corresponding set per blow, and masses of the hammer and the total rods. Thus, the estimated dynamic cone resistance was compared with the static cone resistance, qt, from a cone penetration test (CPT). The main objective of this report is to provide information on the driving efficiency in the SPT and each DCPT. The mean values for ef in the tests ranged from 52% to 76%. The values of COV for ef ranged from 0.024 to 0.265. Even though the test results are limited, the dynamic cone resistance, qt, estimated from the dynamic measurements were relatively good measures of the cone resistance from the CPT, showing the importance of the dynamic measurement in the SPT and DCPTs. In addition, possible factors influencing the driving efficiency, such as the hammer mass, the configuration of the driving rod (solid or hollow), the ratio of the diameter of the anvil and the diameter of the hammer, and the existence of a cushion or cushions between the anvil and the hammer, are discussed on the basis of the limited test results.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI