مقالات ترجمه شده

تحلیل شدت جراحات ناشی از تصادفات در بزرگراه های روستایی اسپانیا با استفاده از شبکه های بیزی

عنوان فارسی

تحلیل شدت جراحات ناشی از تصادفات در بزرگراه های روستایی اسپانیا با استفاده از شبکه های بیزی


عنوان لاتین

Analysis of traffic accident injury severity on Spanish rural highways using Bayesian networks

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 4915
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله Accident Analysis and Prevention
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

چندین عامل نظیر ویژگی های راننده، ویژگی های بزرگراه، مشخصات بزرگراه، ویژگیهای تصادفات و عوامل جوی در شدت جراحات ناشی از تصادفات نقش د ارند. این مقاله امکان استفاده از شبکه های بیزی را برای دسته بندی تصادفات ترافیکی براساس شدت جراحات وارده نشان می دهد. این مقاله به تحلیل 1536 تصادف رخداده در بزرگراه های روستایی اسپانیا می پردازد که درآن 18 متغیر نشانگر عوامل فوق الذکر برای ایجاد شبکه های سه BNs که تصادفات را به تصادفات منجربه جراحت خفیف، مرگ و میر و جراحت شدید تقسیم-بندی می کنند مورد استفاده قرار گرفتند. متغیرهایی که به بهترین وجه عوامل مرتبط با یک تصادف منجربه مرگ یا جراحت شدید را مشخص می سازند (نوع تصادف، سن راننده، روشنایی و تعداد مجروحین) ازطریق استنتاج شناسایی گردیدند.

چکیده لاتین

Several different factors contribute to injury severity in traffic accidents, such as driver characteristics, highway characteristics, vehicle characteristics, accidents characteristics, and atmospheric factors. This paper shows the possibility of using Bayesian Networks (BNs) to classify traffic accidents according to their injury severity. BNs are capable of making predictions without the need for pre assumptions and are used to make graphic representations of complex systems with interrelated components. This paper presents an analysis of 1536 accidents on rural highways in Spain, where 18 variables representing the aforementioned contributing factors were used to build 3 different BNs that classified the severity of accidents into slightly injured and killed or severely injured. The variables that best identify the factors that are associated with a killed or seriously injured accident (accident type, driver age, lighting and number of injuries) were identified by inference.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI