مقالات ترجمه شده

تحلیل پایداری گذرای سیستم قدرت بوسیله مفهوم نماهای لیاپانوف

عنوان فارسی

تحلیل پایداری گذرای سیستم قدرت بوسیله مفهوم نماهای لیاپانوف


عنوان لاتین

Power system transient stability analysis via the concept of Lyapunov Exponents

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4986
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Electric Power Systems Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

پایداری گذرای سیستم قدرت الکتریکی به توانایی سیستم در ماندن در نقطه پایداری حالت تعادل در پسا-خطای سیستم بعد از حالت خطای ویژه اشاره دارد. این مسئله پایداری می تواند یا بصورت مسئله پایداری سیستم و یا بصورت مسئله پایداری ساختاری مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله، مفهوم نماهای لیاپانوف (LE) جهت تحلیل پایداری گذرای سیستم های معیار 9 باس 3 ژنراتور IEEE و 69 باس 16 ژنراتور IEEE مورد استفاده قرار گرفته است. طیفی از LE ها از مدل های ریاضی محاسبه شده اند و منفی بودن بزرگترین نمای لیاپانوف (LLE) به معنی پایداری نمایی سیستم قدرت پسا-خطا می باشد. نواحی پایداری سیستم برای حالت های ویژه ی خطا با استفاده از ویژگی غیرمتغیر LE ها از شرایط اولیه تعیین می شوند. بعلاوه، نواحی پایداری ساختاری از نظر پارامترهای معادلات دینامیک سیستم پیش-خطا نیز تعیین شده اند. این مطالعه نشان می دهد که مفهوم LE ها می تواند بعنوان یک روش نوین جهت تعیین این که آیا سیستم قدرت پسا-خطا درون ناحیه پایداری جذب نقطه حالت پایدار جدید می باشد یا نه مورد استفاده قرار گرفته، و در نتیجه ناحیه پایداری را تعیین کند. همچنین بیان شده است که بزرگترین نرخ متوسط نمایی محاسبه شده طی بازه زمانی بسیار کوتاه، یک روش مناسب برای پیش بینی اولیه ی پایداری می باشد.

چکیده لاتین

Transient stability of an electrical power system refers to the ability of the system to settle at the stable equilibrium point in the post-fault system subsequent to a specific fault scenario. This stability problem can be studied either as a system stability or a structural stability problem. In this paper, the concept of Lyapunov Exponents (LEs) is used to analyze the transient stability of IEEE 3-generator 9-bus and IEEE 16 generator 69 bus benchmark systems. A spectrum of LEs is calculated from the mathematical models and the Largest Lyapunov Exponent (LLE) being negative implies the exponential stability of the post-fault power system. The system stability regions for specific fault scenarios are determined using the invariance property of the LEs from the initial conditions. Furthermore, the structural stability regions in terms of parameters of the pre-fault system dynamic equations are also determined. This study demonstrates that the concept of LEs can be used as a novel method to determine if the post-fault power system is within the stability region of attraction of the new stable equilibrium point, and hence to determine the stability region. It is also proposed that the largest average exponential rate calculated over a short time window is a sound approach for early prediction of the stability.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI