مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی برق و الکترونیک با ترجمه

دانلود مقاله برق و الکترونیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات برق و الکترونیک با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله برق و الکترونیک با ترجمه ، دانلود مقالات برق و الکترونیک با ترجمه ، مقاله برق و الکترونیک با ترجمه ، مقالات برق و الکترونیک با ترجمه ، ترجمه مقاله برق و الکترونیک و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Home load management in a residential energy hub

2015
4979
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Home energy management incorporating operational priority of appliances

2016
4978
word
18
رایگان

عنوان لاتین

DSTATCOM modelling for voltage stability with fuzzy logic PI current controller

2016
4977
word
17
رایگان

عنوان لاتین

DIRECT POWER CONTROL OF A DOUBLY FED INDUCTION GENERATOR BASED WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INCLUDING A STORAGE UNIT

2014
4976
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Comparison Between Finite-Element Analysis and Winding Function Theory for Inductances and Torque Calculation of a Synchronous Reluctance Machine

2007
4975
word
6
رایگان

عنوان لاتین

A Time Efficient Approach for Detecting Errors in Big Sensor Data on Cloud

2015
4974
word
25
رایگان

عنوان لاتین

A Simple and Efficient Tool for Design Analysis of Synchronous Reluctance Motor

2008
4973
word
10
رایگان

عنوان لاتین

A circular photonic crystal fiber supporting 26 OAM modes

2016
4972
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Performance analysis of OFDM system with transmit antenna selection using delayed feedback

2013
4943
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Multidimensional Nano Heat Conduction in Cylindrical Transistors

2017
4869
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI