مقالات ترجمه شده

مدلسازی D-STATCOM برای پایداری ولتاژ به کمک کنترلگر جریان PI فازی

عنوان فارسی

مدلسازی D-STATCOM برای پایداری ولتاژ به کمک کنترلگر جریان PI فازی


عنوان لاتین

DSTATCOM modelling for voltage stability with fuzzy logic PI current controller

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4977
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Electrical Power and Energy Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در سال های اخیر، کاربردهای بهبود دهندة کیفیت توان برای جبرانسازی توان راکتیو در سیستم های توزیع، در حال گسترش است که دلیل این امر، زمان پاسخ دهی سریع تر آن ها در مقایسه با جبرانسازهای کلاسیک، می باشد. جبرانساز سنکرون توزیع، یک وسیلة بهبود دهندة کیفیت توان است که مبتنی بر اینورتر است و برای بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل D-STATCOM، اغلب توسط کنترلگرهای تناسبی-انتگرالی (PI) با پارامترهای ثابت، انجام می شود. با این وجود، به دلیل ساختار غیرخطی آن، عملکرد کنترلی ممکن است رضایت بخش نباشد. در این مقاله، کنترلگر PI فازی که دارای یک ساختار غیرخطی و مقاوم است، برای کنترل جریان های محورهای افقی و قائم پیشنهاد شده است. این مقاله، کنترل منطق فازی D-STATCOM را ارائه می دهد که هدف آن، بهبود میرایی یک سیستم قدرت می باشد. شبیه سازی D-STATCOM کنترل شده با جریان توسط PI فازی، توسط نرم افزار متلب/سیمولینک شبیه سازی شده است. در مطالعات مربوط به شبیه سازی، پاسخ دینامیکی D-STATCOM، با تغییر دادن جریان راکتیو مرجع، رویت شده است. مقایسة نتایج شبیه سازی بین تکنیک پیشنهادی و کنترلگر PI کلاسیک نیز ارائه شده است.

چکیده لاتین

In recent years, applications of inverter based power quality conditioners have been growing for reactive power compensation in distribution systems due to their faster response times as compared to the conventional compensators. Distribution Static Synchronous Compensator (D-STATCOM) is an inverter based power quality conditioner device used to improve the power quality issues in distribution systems. Control of D-STATCOM is usually realized by Proportional-Integral (PI) controllers with fixed parameters. However, the overall control performance may be unsatisfactory due to its nonlinear structure. In this paper, Fuzzy-PI controller which has a nonlinear and robust structure is proposed for control of D-STATCOM’s direct and quadrature axes currents. The article presents the fuzzy logic control of the D-STATCOM which tries to improve the damping of a power system. Simulation of Fuzzy-PI current controlled D-STATCOM is performed by MATLAB/Simulink software. In simulation study, the dynamic response of D-STATCOM is observed by changing the reference reactive current. A comparison of the simulation results between the proposed technique and the conventional PI controller has been presented.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI